RUDOLF JAN, KNÍŽE ARCIBISKUP OLOMOUCKÝ, KTERÝ SE CÍTIL V KROMĚŘÍŽI DOMA

V roce 2019 si připomínáme 200. výročí ustanovení rakouského arcivévody, uherského a českého prince

Rudolfa Jana

knížetem-arcibiskupem olomouckým.

 

"Rudolf Jan, kníže-arcibiskup olomoucký, který se cítil v Kroměříži doma"

                                  

Osobnost třetího olomouckého knížete-arcibiskupa

přiblíží přednáška

Jindřicha Forejta

(kurátora akcí pořádaných v rámci celoročního programu jubilea)

 

ve středu dne 3. července 2019

v 17:00 hodin

v Konferenčním sále Muzea KroměřížskaObrázek k článku RUDOLF JAN, KNÍŽE ARCIBISKUP OLOMOUCKÝ, KTERÝ SE CÍTIL 
V KROMĚŘÍŽI DOMA