LIDOVÝ ROK

 

 

Výstava s programem pro školy Lidový rok je exkurzí zvykoslovných rokem našich předků s důrazem na nejzajímavější tradice a obyčeje. Současně představí důležité etapy lidského života: narození a křest, svatbu a smrt.

Muzeum Kroměřížska připravilo novou interaktivní výstavu pro školy a školky s názvem Lidový rok. Výstava je exkurzí zvykoslovným rokem našich předků. Začneme pěkně zvesela masopustem, abychom vzápětí zvážněli v době postní, která nás připraví na Velikonoce. Na svatého Jiří zahájíme polní práce, připomeneme si magické prvky v lidové kultuře skrze svatojakubskou noc s pálením čarodějnic. Budeme pokračovat májíčkem – symbolem jara a zúčastníme se průvodu královniček a jízdy králů.  Dožínkami oslavíme sklizeň úrody na konci léta. Náš Lidový rok uzavřeme známými poutními místy a podzimním hodováním.

Na výstavě jsou také prezentovány tři důležité životní etapy – narození a křest, svatba a smrt, jak v krojích tak předmětech každodenního života.

Pro malé i velké jsme připravili: repliky lidového oděvu a masopustních masek, pečení jednoduchého lidového pečiva, puzzle, skládačky a omalovánky – to vše s lidovou tématikou.

Program je určen pro: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Délka programu: 60 minut

Cena programu: 30,- Kč/pedagogický doprovod zdarma

Objednávky na tel.č.: 573 338 388 nebo na muzeum@muzeum-km.cz

 

 

 Obrázek k článku LIDOVÝ ROKObrázek k článku LIDOVÝ ROKObrázek k článku LIDOVÝ ROKObrázek k článku LIDOVÝ ROKObrázek k článku LIDOVÝ ROKObrázek k článku LIDOVÝ ROKObrázek k článku LIDOVÝ ROKObrázek k článku LIDOVÝ ROKObrázek k článku LIDOVÝ ROKObrázek k článku LIDOVÝ ROKObrázek k článku LIDOVÝ ROKObrázek k článku LIDOVÝ ROKObrázek k článku LIDOVÝ ROK