EGYPT DAR NILU

Egypt dar Nilu je název výstavy v rozsáhlých prostorách Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska nabízející příležitost seznámit se s jednou z největších a nejstarších civilizací, která se rozprostírala na březích Nilu.

 

Video z vernisáže výstavy Egypt dar Nilu

 

 

Součástí výstavy je dílna, kde si budou moci návštěvníci nazdobit amulet pro štěstí (jedná se o sádrový odlitek hlavy Tutanchamona a Neferititi). V druhé části v herně si návštěvníci mohou vyzkoušet roli písaře a napsat si svého jméno hieroglyficky, dále si mohou vyzkoušet proces mumifikace v Domě mrtvých, namalovat se a la Egypťan, vyzkoušet si masky egyptských božstev a paruky a kostýmy v egyptském duchu.

 

Výstava vznikla ve spolupráci se sběratelem a cestovatelem Jánem Hertlíkem (1979), rodákem z Handlové, který v současné době žije v Pezinoku. Ján Hertlík věnuje všechen volný čas své největší vášni – Egyptu. Jeho druhou velkou láskou je cestování, odkud si vozí repliky archeologických nálezů, které různými uměleckými technikami upravuje do podoby originálů. Sbírka začala vznikat v roce 2002. Na výstavě návštěvník uvidí různé druhy plastik vč. „průvodu“ zvířat, busty panovníků, sochy vládců a bohů, různé typy pyramid, ale i obrazy a jiná umělecká díla navozující atmosféru starověkého Egypta.

 

Podrobnější informace o výstavě:

http://www.egyptan.sk/clanky/moje-vystavy/vystava-egypt-dar-nilu/

 

Muzeum Kroměřížska připravilo k výstavě Egypt také nový interaktivní program pro školy a školky. Cílem programu je přiblížit život a historii této starověké civilizace. Výstava obsahuje velké množství zdařilých replik proslulých artefaktů, které byly nalezeny při archeologických průzkumech.

 

Obsah: Samotný program je rozdělen do dvou částí. První část je koncipovaná jako hra na cestovatele a archeologa. Žáci budou plnit různé úkoly, díky kterým budou získávat nové znalosti týkající se této starověké kultury. Součástí budou i pracovní listy, které mohou sloužit jako doplňující učební pomůcka.

Druhou část programu tvoří herna. Každý si vylosuje svoji roli ve starověké egyptské společnosti a zahrajeme si na jeden den v Egyptě. Dět a mládeži budou mít například: role lékařů v Domě mrtvých, kde byli Egypťané připravováni k mumifikaci, vyzkouší si, v jakém přepychu si žila egyptská aristokracie v kontrastu s tvrdým a namáhavým životem chudých Egypťanů. V roli písaře se děti naučí napsat své jméno hieroglyfickým písmem. Na závěr si v dílničce vytvoříme malý egyptský amulet pro štěstí.

 

 

Výstava je určena pro: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ

Délka programu: 60 minut

Program poběží: od 30. 10. 2014 do 16. 1. 2015

Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Cena programu: 30,- Kč

Na program je nutno se objednat: na tel.č.: 573 338 388 nebo e-mailem: pitruzzello@muzeum-km.cz