JINDŘICH SLOVÁK A JEHO SBÍRKY

Jednou z osobností, které přispěly svými archeologickými nálezy do našeho muzea, byl Jindřich Slovák (1856–1931). V roce 1890 koupil v Kroměříži knihtiskárnu, kde vyšla řada archeologických publikací. Se svým bratrem Františkem se podílel na spoluzaložení Muzejního spolku v Brně. Jindřich Slovák přispíval do Časopisu vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci a do Pravěku. Tento sběratel, nakladatel, knihtiskař a amatérský archeolog prodal svou soukromou sbírku ve dvacátých letech minulého století městu Kroměříž. Jeho sbírka byla tak rozsáhlá, že díky ní vznikl základ archeologické podsbírky Muzea Kroměřížska.

            Postupně Vám budeme představovat nálezy, které se dodnes dochovaly v našem muzeu. Jednou z rarit, kterou měl Jindřich Slovák ve své sbírce, je kamenná soška bůžka. Přestože se jedná o archeologický podvrh, tak stojí za připomenutí. Soška by v tomto roce slavila 130 let od objevení. Dle záznamu ze staré přírůstkové knihy se můžeme dočíst, že „kamenná soška vykopána ve sklepě domu p. Vojnara v Kovářské ulici, v hloubce asi jeden metr v hlíně. Soška ta má podobu pohanského bůžka, za jakéhož učenci i lajkové při vykopání považovali ...“

            Více se o této zajímavosti můžete dozvědět v knize Heleny Chybové Kroměříž zmizelá a znovu objevená, aneb Historie ukrytá pod dlažbou města z roku 2009 (s. 357–363), anebo ve sborníku Muzea Kroměřížska Muzeum III/2000 (s. 91–102). Obě publikace jsou pro zájemce k dispozici v muzejní knihovně.

 Obrázek k článku JINDŘICH SLOVÁK A JEHO SBÍRKYObrázek k článku JINDŘICH SLOVÁK A JEHO SBÍRKYObrázek k článku JINDŘICH SLOVÁK A JEHO SBÍRKY