INNOCENC LADISLAV ČERVINKA

Připomeňme si 152 let od narození významného archeologa a numismatika, břestského rodáka, Innocence Ladislava Červinku. Rodiče Tomáš a Františka Červinkovi mu umožnili po dosažení základního vzdělání v Břestu, pokračovat na středoškolském studiu v Přerově. Po studiích v letech 1890-1905 působil jako zeměměřič v Uherském Hradišti, kde prováděl terénní výzkumy. Díky nim v 90. letech vznikla pozoruhodná sbírka, kterou lze zařadit jako druhou největší soukromou archeologickou sbírku na Moravě.

 

V roce 1903 se stal konzervátorem státní památkové péče pro celou řadu okresů střední a jihovýchodní Moravy. O dva roky později se přestěhoval do Kojetína, kde mu v krátkém čase umírá druhá žena. Jeho nelehká finanční situace ho přinutila k prodeji již zmíněné sbírky. Následující rok založil v Brně Moravský archeologický klub (MAK). Jako jeho první předseda se v roce 1907 zasloužil o časopis Pravěk, který nejprve vydával v Uherském Hradišti 1903-1904, poté v Kojetíně 1907-1913, od roku 1911 i jako orgán Archeologické komise MAK. Zajímal se také o řešení otázek archeologické památkové ochrany, pracoval v Českém archeologickém klubu. A v roce 1920 působil ve Státním archeologickém ústavu jako státní konzervátor, a to pro Moravu a Slezsko. Ucházel se o místo kustoda v MZM, kterým se stal až roku 1924. Do roku 1933 vedl pravěké oddělení MZM, zasloužil se a nákupy sbírek, a tak vybudoval jeho fondy. Na Masarykově Univerzitě získal roku 1927 doktorát filozofie.

 

I. L. Červinka se řadí k prvním zakladatelům moravské numismatiky. Zajímal se o vlastivědu, historickou topografii a zaniklé osady. V archeologii patřil mezi zkušené terénní praktiky, měl velkou znalost materiálů, u kterých promýšlel i koncepci a metodiku oboru. Červinka zanechal pro své následovníky řadu odborných publikací a rukopisů. Jeho archeologické sbírky zakoupilo ve 20. století MZM v Brně a další NM v Praze.

 

Mezi jeho publikace napsané a vydané v Kroměříži patří: Pravěká hradiska na Moravě (1896); Dějiny Moravy a praehistorická (1902); archaeologie (1897); Děvín a Velehrad, dva hrady velkomoravské a mnoho dalších zajímavých prací.

 

Inocenc Ladislav Červinka zemřel 3. října 1952 v Brně, jeho popel byl uložen na brněnském ústředním hřbitově. Bohužel jeho hrob byl v roce 1999 zrušen, naštěstí byl náhrobní kámen a urna s popelem zachráněna muzejními pracovníky z MZM v Brně. V roce 1972 nechal PhDr. Zdeněk Fišer (bývalý pracovník a ředitel Muzea Kroměřížska) s kroměřížskou pobočkou ČNS nainstalovat pamětní desku na jeho rodném domě v Břestu čp. 108 a na místním hřbitově vybudovat pro Červinku čestný hrob.

 

Červinka byl význačný moravský archeolog, numismatik, zeměměřič a sběratel konce 19. a počátku 20. století. Je jedním z nejvýznamnějších archeologů Kroměřížska, který je známý nejen na území Moravy, Čech, Slovensku, ale i daleko v zahraničí.Hrob I. L. Červinky v Břestunálezy z lokality Nová Dědina, kde prováděl Červinka výzkumČervinkův rodný dům v Břestu