ŽIDÉ A MORAVA

PROGRAM KONFERENCE ŽIDÉ A MORAVA

 

8.45 – 9.15    prezence účastníků

9.15                 zahájení, referáty

 

Doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.    Osobnosti a funkcionáři poválečné židovské Moravy (Mezi tradicí a závazky k novému režimu)

 

Mgr. Tomáš Laušman, B. Th.     Možnosti a praxe péče o přeživší holokaust na jižní Moravě 

 

Lukáš Lhoťan                               Moravští židé a muslimové v současnosti

 

PhDr. Marie Dokoupilová           Vybrané sbírky výtvarného umění židovských autorů nebo s židovskou tematikou v prostějovském muzeu

 

Mgr. Galina Rucká                       Příběh jednoho domu - Adlerova kavárna

 

Ing. arch. Jaroslav Klenovský        Moravské synagogy s vnitřní podporou

 

Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr. Výroba klihu na Moravě a židovští podnikatelé

 

Mgr. Kamil Rodan, Ph. D.             Kdo bude vítězem aneb závod o majetek podnikatelské rodiny Rothových z ostravské Nové Vsi

 

Peter Bučka                                  Židovský svaz zimních sportů z důrazem na jeho aktivity na Moravě

 

Mgr. Jiří Flégl                              Arizace židovského majetku na příkladu vsetínského a valašskomeziříčského politického okresu

 

 

12.45 – 13.45                                       polední přestávka

 

Mgr. Pavel Kocman                     Příspěvek ke správnímu vývoji židovských obcí na Moravě

 

Mgr. Daniel Baránek                   Na rabína nemáme!

 

Mgr. Petr Kadlec, Ph. D.               Židé a sčítání lidu v meziválečném Československu

 

Doc. PhDr. Miroslava Kyselá, CSc.  Arnim Wilkowitsch, redaktor brněnského týdeníku Jüdische Volksstimme

 

Doc. PhDr. Milada Písková, CSc. Z dějin židovské komunity na Olomoucku

 

PhDr. Blanka Petráková                Vzpomínky na židovské obyvatele v Luhačovicích

 

Marie Wetterová                           Židovské továrny v Boskovicích - II. část

 

Mgr. Jan Machala                        Smrt za jablko

 

PhDr. Tomáš Hrbek                    Pokus o záchranu tanečnice Romy Mertensové a jejího syna

 

Mgr. Petr Pálka                            Židé v Kroměříži v roce 1942

 

 

17.30                                              předpokládaný závěr konference