ŽIDÉ A MORAVA

 

Konference organizačně zajišťuje historik muzea Mgr. Petr Pálka, který je také editorem sborníků.

 

Vydání publikací Židé a Morava od roku 2004 až do roku 2019 bylo podpořeno nadačním příspěvkem uděleným Nadačním fondem obětem holocaustu.

 

Sborník z I. konference v r. 1994 - 60,-

Sborník z II. konference v r. 1995 - 60,-

Sborník z III. konference v r. 1996 - 70,-

Sborník z IV. konference v r. 1997 - 85,-

Sborník z V. konference v r. 1998 - 85,-

Sborník z VI. konference v r. 1999 - 100,-

Sborník ze VII. konference v r. 2000 - 125,-

Sborník z VIII. konference v r. 2001 - 135,-   

Sborník z IX. konference v r. 2002 - 150,-

Sborník z X. konference v r. 2003 - vyprodáno, zasíláme na CD

Sborník z XI. konference v r. 2004 - 140,-

Sborník z XII. konference v r. 2005 - 160,-

Sborník z XIII. konference v r. 2006 - 185,-

Sborník z XIV. konference v r. 2007 - 185,-

Sborník z XV. Konference v r. 2008 - 215,-

Sborník z XVI. Konference v r. 2009 - 190,-

Sborník z XVII. konference v r. 2010 - 215,-

Sborník z XVIII. konference v r. 2011 - 190,-

Sborník z XIX. konference v r. 2012 - 215,-

Sborník z XX. konference v r. 2013 - 190,-

Sborník z XXI. konference v r. 2014 - 210,-

Sborník z XXII. konference v r. 2015 - 210,-

Sborník z XXIII. konference v r. 2016 - 210,-

Sborník z XXIV. konference v r. 2017 - 250,-

Sborník z XXV. konference v r. 2018 - 300,-

Sborník z XXVI. konference v r. 2019 - 320,-

 

 

Sadu sborníků si můžete zakoupit za akční cenu 2 500,- Kč. Sborník z X. konference v roce 2003 je vyprodaný (zasíláme na CD). Objednávky na e-mailu muzeum@muzeum-km.cz.

 

 

BIBLIOGRAFIE SBORNÍKU ŽIDÉ A MORAVA

Obsah ročníků 1-19 (1994-2012)

 

BALETKA, Ladislav: Synagoga ve Valašském Meziříčí -  Krásně. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 171-181. 

Baletka, Ladislav – Klenovský, Jaroslav: Osudy vsetínské synagogy. ŽM, 11, 2004. Kroměříž 2005, s. 164-170.

BARÁNEK, Daniel: Formování a limity židovských náboženských spolků na Frýdecku a Místecku. ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 76-105.

BARÁNEK, Daniel: Možnosti obživy a pobytu židů v Příboře v 1. polovině 19. století. ŽM, 19, 2012. Kroměříž 2013, s. 103-119.

BARÁNEK, Daniel: Zrod židovského náboženského společenství na Frýdecku a Místecku. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 26-56.

BARÁNEK, Daniel: Židovské obyvatelstvo ve Frýdku a Místku při sčítání lidu roku 1930. ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 105-115.

BARTÁKOVÁ, Daniela: Židovská sionistická mládež v Československu – tělo, tělesnost, sexualita. ŽM, 19, 2012. Kroměříž 2013, s. 209-217.

BAUER, Jindřich: Mistryně světa Traute Kleinová. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 315-318.

BAUER, Jindřich: Sport a Židé. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 138-139.

BAUER, Jindřich: Sport a Židé II. ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 193-194; ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 189-190.

BECK, Petr: Samuel Scharf, židovský hasič z Orlové a český antisemitismus. ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 153-160.

BEDNÁŘ, Václav: Betty Tauberová. ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 269-273.

BEDNÁŘ, Václav: Čestný občan města Hranic T. G. Masaryk. ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 167-172; ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 139-147; ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 222-231.

BEDNÁŘ, Václav: Doktor. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 176-181.

BEDNÁŘ, Václav: Moravské kořeny Jakoba Julia Davida. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 159-172.

BEDNÁŘ, Václav: Osobnosti pochované na židovském hřbitově v Hranicích. ŽM, 14, 2007. Kroměříž 2008, s. 95-116.  

BEDNÁŘ, Václav:  Osudy hranických Židů po II. světové válce – I. část. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 189-199.

BEDNÁŘ, Václav: Osudy hranických Židů po II. světové válce – II. část Daleká pouť hlavního lékaře lázní Teplice nad Bečvou. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 224-237.

BEDNÁŘ, Václav: Osudy hranických Židů po 2. světové válce - III. část Walter Hein. ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, s. 269- 287.

BEDNÁŘ, Václav: Potomci Judy Lobla (Leopolda) Kohn-Zerkowitze. ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 225-235.

BEDNÁŘ, Václav: Poznámky k provedení holocaustu hranických Židů. ŽM 97. Kroměříž 1998, s. 105-115.

BEDNÁŘ, Václav: Významné osobnosti židovského původu z Hranic. ŽM 98. Kroměříž 1999, s. 105-108.

BEDNAŘÍKOVÁ PROCHÁZKOVÁ, Ivana: Max Zweig. Prostějovský rodák v Izraeli. ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 194-200.

BEDNAŘÍKOVÁ PROCHÁZKOVÁ, Ivana: Mezi Olomoucí a Tel Avivem. Proměny přátelství Maxe Zweige a Paula Engelmanna. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 281-289.

Bednaříková Procházková, Ivana: „Straší holokaust i nejmladší generaci?“ Mezigenerační přenos traumatu šoa a jeho odraz v literatuře českých židovských autorů po roce 1945. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 344-351.

BEEROVÁ, Maud: Vzpomínky na „Hanácký Jeruzalém“. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 154-161.

BENSIMON-DONATH, Doris: Adolph Donath ein Kremsierer. ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 53-65.

BRÁNSKÝ, J.: Židovské školství v Boskovicích. ŽM 95. Kroměříž 1996, s. 14-24.

BRÁNSKÝ, Jaroslav: Bardon v židovské obci v Boskovicích. ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, s. 32-37.

BRÁNSKÝ, Jaroslav: Boskovice posádkovým městem? ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 39-46.

Bránský, Jaroslav: Boskovické příbuzenstvo rabiho Jehudy Löwa ben Becalel, zvaného Maharal miprag. ŽM, 11, 2004. Kroměříž 2005, s. 22-29.

BRÁNSKÝ, Jaroslav: Boskovický rodák Moshe Spitzer, zakladatel izraelské typografie, knižní designér a sběratel moderního umění. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s.125-142.

BRÁNSKÝ, Jaroslav: Čestní občané židovského města (obce) Boskovice. ŽM 97. Kroměříž 1998, s. 57-65.

BRÁNSKÝ, Jaroslav: Kdo byl Israel Wellisch. ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 47-52.

BRÁNSKÝ, Jaroslav: Ke kořenům Löw-Beerů v Boskovicích. ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 231-250.

BRÁNSKÝ, Jaroslav: Neznámý pramen k dějinám boskovických Židů na počátku 19. Století. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 67-76.

BRÁNSKÝ, Jaroslav: Poslední rabín v Boskovicích. ŽM, 14, 2007. Kroměříž 2008, s. 117-130.

BRÁNSKÝ, Jaroslav: Příspěvek ke stavebním dějinám synagogy maior v Boskovicích. ŽM 98. Kroměříž 1999, s. 69-75.

BRÁNSKÝ, Jaroslav: Rabín Leopold Löw, rodák z Černé Hory. ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 40-46.

BRÁNSKÝ, Jaroslav: Rodina Kwasník-Rabinowiczova z Boskovic. ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 167-179.

BRÁNSKÝ, Jaroslav: Z dějin židovské obce v Boskovicích. ŽM 96. Kroměříž 1997, s. 21-25.

BUŇATOVÁ, Marie: Moravští Židé na krakovských trzích v době předbělohorské. ŽM, 19, 2012. Kroměříž 2013, s. 7-23.

BUŇATOVÁ, Marie:  Obchodní privilegium pro mikulovské a pohořelické židy z roku 1569. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 14-23.

BUŇATOVÁ, Marie – TEUFEL, Helmuth: Projekt „Austria Judaica – Bohemia, Moravia et Silesia Judaica“. ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 60-66.

CRHOVÁ, Marie: Židé ve Slezsku. ŽM 95. Kroměříž 1996, s. 43-47.

DANĚK, Radoslav: Koloredovští Lichtensternové a jejich podnikání na Ostravsku. ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, s. 58-67.

DANĚK, Radoslav: Osobnost JUDr. Aloise Hilfa z Moravské Ostravy. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 91-100.

DANĚK, Radoslav: Ostravští Židé a sportovní hnutí. ŽM, 14, 2007. Kroměříž 2008, s. 152-163.

DANĚK, Radoslav: Podnikatel a manažer Dr. Max Böhm, zakladatel přívozské rafinerie minerálních olejů. (Příspěvek k dějinám petrochemického průmyslu na Ostravsku). ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 173-186.

DANĚK, Radoslav: Podnikatelská rodina Neumannů z Radvanic u Ostravy. ŽM, 11, 2004. Kroměříž 2005, s. 78-86.

DANĚK, Radoslav: Poválečná konfiskace hotelu Palace v Moravské Ostravě – případ bratří Gronnerů. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 241-251.

DANĚK, Radoslav: Židovské stavební firmy v Moravské Ostravě a jejich podíl na výstavbě města před rokem 1918. ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 106-120.

DANĚK, Radoslav: Životní osudy druhé generace ostravských Strassmannů. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 95-107.

DANĚK, Radoslav: Životní osudy Markuse Strassmanna, zakladatele židovské náboženské obce v Moravské Ostravě. ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 57-66.

DAVIS, Ruth: Století myšlenka komunity ve světě plném násilí – 311 ustanovení. ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 25-32.

DEMEL, Jiří: Specifické podmínky života Židů na rakousko-pruském pomezí. ŽM 96. Kroměříž 1997, s. 31-39.

DEMEL, Jiří:  Zánik židovské komunity na Bohumínsku. ŽM 95. Kroměříž 1996, s. 48-53.

DOBRÝ, Miloš: Antisemitismus - definice, vznik a současný stav ve světě. ŽM 97. Kroměříž 1998, s. 121-124.

DOBRÝ, Miloš: Deník Otto Wolfa. ŽM 96. Kroměříž 1997, s. 111-114.

DOBRÝ, Miloš: Liberální judaismus. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 140-144.

DOBRÝ, Miloš: Oskar Schindler. ŽM 96. Kroměříž 1997, s. 115-117.

DOBRÝ, Miloš: Současný stav židovské komunity v České republice a výhled do budoucnosti. ŽM 94. Kroměříž 1995, s. 103-104.

DOKOUPILOVÁ, Marie: Feith Ehrenstamm a jeho dědictví v Prostějově (1763-15. 10. 1827). ŽM, 14, 2007. Kroměříž 2008, s. 33-60.

DOKOUPILOVÁ, Marie: Knihtiskárna Jakoba Neumanna v Prostějově (1878-1941). ŽM, 11, 2004. Kroměříž 2005, s. 95-105.

DOKOUPILOVÁ, Marie: Komu patřil tento dům? ŽM, 19, 2012. Kroměříž 2013, s. 164-185.

DOKOUPILOVÁ, Marie: Literatura a prameny k dějinám židovské obce v Prostějově. ŽM 94. Kroměříž 1995, s. 80-85.

DOKOUPILOVÁ, Marie: Místa pohřbívání Židů v Prostějově na počátku 19. století. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 74-78.

DOKOUPILOVÁ, Marie: Pátrání po „zmizelých sousedech“ v Prostějově. ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, s. 221-257.

DOKOUPILOVÁ, Marie: Projevy Antisemitismu v českých prostějovských novinách Hlasy z Hané (1890). ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 120-139.

DOKOUPILOVÁ, Marie: Prostějovský židovský tiskař 19. století Ignác Rottberger. ŽM 98. Kroměříž 1999, s. 98-104.

DOKOUPILOVÁ, Marie: Soupisy židovských obyvatel Prostějova v 18. století. ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 29-46.

DOKOUPILOVÁ, Marie: Stopy dramatika Maxe Zweiga v Prostějově. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 109-122.

DOKOUPILOVÁ, Marie: Trampoty židovského učitele Wilhelma Kohna v Prostějově. ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 106-112.

DOKOUPILOVÁ, Marie: Zaměstnání židovského obyvatelstva v Prostějově na přelomu 19. a 20. století. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 114-133.

DOKOUPILOVÁ, Marie: Zánik druhého židovského hřbitova v Prostějově. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 228-239.

DOKOUPILOVÁ, Marie: Židovské domy v Prostějově v letech 1780-1830, I. část (Historie osídlování. Umístění, stav a vybavení domů). ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 34-57.

DOKOUPILOVÁ, Marie: Židovské domy v Prostějově v letech 1780-1830, II. část (Majitelé domů židovského města v Prostějově v letech 1780-1830). ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 57-100.

DOKOUPILOVÁ, Marie: Židovské osidlování Prostějova v 16. a 17. století. ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 35-59.

DVOŘÁK, Jan: Konečné řešení židovské otázky v Opavském vládním obvodu – deportační transporty do Terezína a na východ. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 298-312.

FÄRBER, František: K historii Židů v Kroměříži. ŽM 94. Kroměříž 1995, s. 96-99.

FÄRBER, František: Makabi – významná tělovýchovná a společenská organizace před II. sv. válkou. ŽM 96. Kroměříž 1997, s. 60-63.

FÄRBER, František: Osobní vzpomínka na židovské Kroměřížany 30. let tohoto století. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 70-73.

FÄRBER, František: Privilegia udělovaná kroměřížským Židům olomouckou církevní stolicí. ŽM 95. Kroměříž 1996, s. 38-42.

FÄRBER, František: Židé a sport v naší době. ŽM 97. Kroměříž 1998, s. 125-127.

FÄRBER, Vilém:  Vzpomínka na mého otce Františka Färbera. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 10-13.

FIŠER, Rudolf: Na cestě k emancipaci. (Třebíčské ghetto po josefínských reformách). ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 12-25.

FIŠER, Rudolf: Školství a vzdělanost v třebíčském ghettu. ŽM, 19, 2012. Kroměříž 2013, s. 65-74.

FIŠER, Rudolf: Třebíčské ghetto. Základní etapy urbanistického a architektonického vývoje. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 7-14.

FIŠER, Rudolf: Třebíčští familianti v první polovině 19. století. Familiantský zákon v každodenním životě ghetta. ŽM, 14, 2007. Kroměříž 2008, s. 7-20.

FLÉGL, Jiří: Arizace židovského majetku na Vsetínsku. ŽM, 19, 2012. Kroměříž 2013, s. 275-291.

FRANK, Pavel: Slovensko a Židia v rokoch 1939 –1945. ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 185-192.

GROLICH, Vratislav: Židé v Lomnici u Tišnova. ŽM 94. Kroměříž 1995, s. 30-34.

GRÜNBAUMOVÁ, Iva: Židé ve středověkém Brně. ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, s. 7-24.

GRUNOVÁ, Eva: Dějiny Židů v Moravském Krumlově. ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 135-156.

HAIDLER, Jaroslav: Poznámky k symbolice židovských hřbitovů. ŽM 98. Kroměříž 1999, s. 120-127.

HAIMAN, Petr: Viktor Oppenheimer – sochař, medailér, pedagog a sběratel. ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 66-71.

HAMÁČKOVÁ, Vlastimila: Hebrejské nápisy v zadní synagoze v Třebíči. ŽM 97. Kroměříž 1998, s. 42-44.

HANÁKOVÁ, Eva: Příběh dvou náhrobků. Z historie židovské emigrace z Československa ve 20. století. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 172-181.

HERMAN, Daniel: Antisemitský časopis Brněnský drak v době hilsneriády. ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 232-241.

HERZÁN, Lubor: Model židovské čtvrti v Třebíči - stav k roku 1850. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 257-259.

HERZÁN, Lubor: Od asanace k UNESCU. ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 191-193.

Herzán, Lubor: Židovská čtvrť v Třebíči rok po zápisu do UNESCO. ŽM, 11, 2004. Kroměříž 2005, s. 193-195.

HERZÁN, Lubor: Židovské památky Třebíče zapsány do seznamu UNESCO. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 209-2011.

HRBEK, Tomáš: Olomoucký pobyt Karla Poláčka. ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 141-150.

JANÁČOVÁ, Eva: Anna Ticho. Izraelská výtvarnice s moravskými kořeny. ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, 142-150.

JANÁČOVÁ, Eva: Izraelský fotograf Rudi Weissenstein. ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 176-181.

JANÁČOVÁ, Eva: Lola Beer Ebner. První dáma izraelské módy. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 274-280.

JANÁČOVÁ, Eva: Ludwig Blum: malíř panoramatických pohledů. ŽM, 19, 2012. Kroměříž 2013, s. 192-201.

JANÁČOVÁ, Eva: Země zaslíbená. Izraelští výtvarníci s moravskými kořeny. ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 181-188.

JANÁK, Jan: Počátky židovského vlnařského podnikání na Moravě a ve Slezsku. ŽM 94. Kroměříž 1995, s. 47-66.

JAROŠ, Zdeněk: Jihlavští Mahlerové. ŽM 95. Kroměříž 1996, s. 31-37.

JAROŠ, Zdeněk: Výstava „Dotyky – Židé v dějinách Jihlavska“. ŽM 98. Kroměříž 1999, s. 114-120.

JAROŠ, Zdeněk: Zpráva o jihlavských oslavách 140. výročí narození Gustava Mahlera. ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 194-197.

JAROŠ, Zdeněk: Židé v nejstarší jihlavské městské knize. ŽM 96. Kroměříž 1997, s. 14-20.

JAROŠ, Zdeněk:  Židé v nejstarší jihlavské městské knize. ŽM 97. Kroměříž 1998, s. 26-32.

JEMELKA, Martin: Židé ze Šalamouny: obyvatelé největší moravskoslezské hornické kolonie a místní Židé. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 187-213.

JEMELKA, Martin: Židovský proselytismus jako modernizační fenomén. (Na příkladu Moravské Ostravy v letech 1854-1920). ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 75-88.

JONOVÁ, Jitka. „Doufám, že je ten Žid pokřtěný“ (Taaffe). Přístup k židovskému původu olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna. ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 58-74.

JURÁŇOVÁ, Dagmar: Nadační fond obětem holocaustu, prezentace fondu a jím podpořených  projektů. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 352-356.

KADLEC, Petr: Střední školy v Moravské Ostravě před rokem 1914 a jejich židovští studenti. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 158-175.

KADLEC, Petr: Židé a předlitavské vysoké školství ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. ŽM, 19, 2012. Kroměříž 2013, s. 83-102.

KADLEC, Petr: Židé na cestě za vzděláním. (Židovští studenti na středních školách Moravy a Slezska ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století). ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 89-104.

KAHANCOVÁ, Karin: Vývoj židovského sídelního okrsku v Lošticích. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 58-66.

KALOUSOVÁ, Eva: Elhanan Gafni. ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 157-169.

KALOUSOVÁ, Eva: Životní příběh Arnošta Schöna z Uherského Brodu. ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, s. 179-196.

KIRSCH, Otakar: Participace židovské komunity na rozvoji německomoravského muzejnictví na příkladu Alfreda Fischela a Huga Iltise. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 104-124.

KLENOVSKÝ, Jaroslav: Architekt synagog Jakob Gartner. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 110-129.

KLENOVSKÝ, Jaroslav: Architektura moravských synagog. ŽM 96. Kroměříž 1997, s. 97-99.

KLENOVSKÝ, Jaroslav: Architektura synagog období historismu na Moravě a ve Slezsku. ŽM, 14, 2007. Kroměříž 2008, s. 77-87.

KLENOVSKÝ, Jaroslav: Budovy židovských institucí v moravských ghettech. ŽM 98. Kroměříž 1999, s. 80-82.

KLENOVSKÝ, Jaroslav: Deset let konference Židé a Morava v Kroměříži. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 7-9.

KLENOVSKÝ, Jaroslav: Doprovodné stavby na židovských hřbitovech Moravy a Slezska. ŽM 97. Kroměříž 1998, s. 53-56.

KLENOVSKÝ, Jaroslav: Historie a památky židovského osídlení Šternberka. ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 30-40.

KLENOVSKÝ, Jaroslav: Jména mikulovských Židů podle starých pozemkových knih. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 42-45.

KLENOVSKÝ, Jaroslav: Kamenické firmy působící na území Moravy a Slezska. ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 87-90.

KLENOVSKÝ, Jaroslav:Klasifikace synagog v českých zemích. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 82-88.

KLENOVSKÝ, Jaroslav: Kořeny rodiny Bäck na jižní Moravě. ŽM, 19, 2012. Kroměříž 2013, s. 75-82.

KLENOVSKÝ, Jaroslav: Moravská tvorba architekta Wilhelma Stiassného. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 30-38.             

KLENOVSKÝ, Jaroslav: Náhrobek jako výtvarné dílo (na židovských hřbitovech Moravy a Slezska). ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 121-127.

KLENOVSKÝ, Jaroslav: Obnova židovského hřbitova v Hlučíně. ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 216-224.

KLENOVSKÝ, Jaroslav: Památníky a pamětní desky spjaté s židovským etnikem na Moravě a ve Slezsku. ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, s. 151-157.

KLENOVSKÝ, Jaroslav: Péče o židovské památky Moravy a Slezska. ŽM 94. Kroměříž 1995, s. 100-102.

KLENOVSKÝ, Jaroslav:  Plány separace židovského osídlení na Moravě z let 1727-28. ŽM 95. Kroměříž 1996, s. 54-62.

KLENOVSKÝ, Jaroslav: Projekt Židovská Morava, Židovské Brno. ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 198-202.

KLIMEŠ, Jan – TAUSCH, Jaromír: Hasičský sbor židovské obce v Boskovicích. ŽM 98. Kroměříž 1999, s. 83-92.

KNÁPKOVÁ, Petra: Výběr z moravské židovské literatury německého jazyka. ŽM, 11, 2004. Kroměříž 2005, s. 132-139.

KŇÁVA, Petr: Ohlédnutí za Hugo Haasem. ŽM 97. Kroměříž 1998, s. 71-75.

KOCMAN, Pavel: „Bohemia, Moravia et Silesia Judaica“ - další fáze projektu archivní rešerše a edice pramenů k dějinám židů v českých zemích v raném novověku. ŽM, 14, 2007. Kroměříž 2008, s. 211-222.

KOCMAN, Pavel: Daňové zatížení moravských židů v 16. a 17. století. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 25-31.

KOCMAN, Pavel: Deportace dvou židů z Kyjova na panství Lva Viléma z Kounic v polovině 17. století. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 7-11.

KOCMAN, Pavel: Počty židovských domů na Moravě v roce 1667. ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 7-26.

KOCMAN, Pavel: Prameny k dějinám židovského osídlení Slavkova u Brna a Rousínova v 16. a 17. století. ŽM, 11, 2004. Kroměříž 2005, s. 30-37.

KOCMAN, Pavel: „Wir arme burgern...“ contra „unchristliches volck“ - Židé z pohledu moravských královských měst v polovině 17. století. ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, s. 25-31.

KOCMAN, Pavel: Židé na Moravě podle lánových rejstříků. ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 7-28.

KOLBABA, Jiří: Analýza židovských rodin v Přerově v letech 1880 a 1910. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 240-257.

KOLUCH, Petr: Vývoj židovské náboženské obce v Hodoníně včetně společenského a hospodářského úspěchu židovské komunity v druhé polovině 19. století. ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 196-208.

Košťálková, Veronika – Nesládková, Ludmila: Olomoucká židovská komunita v éře modernizace do konce trvání rakouské monarchie. ŽM, 14, 2007. Kroměříž 2008, s. 61-76.

KŘENKOVÁ, Libuše: Celorepublikový projekt Příběhy židovských domů jako součást vzdělávání na ZŠ, víceletých gymnáziích a učňovských zařízeních. (Volné pokračování projektu Zmizelí sousedé). ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 246-250.

KŘENKOVÁ, Libuše: Druhý život lipenské Tóry. ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 274-276.

KUNZ, Ludvík: Historická tvarování a zvukový obraz šofaru. ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 174-178.

KYSELÁ, Miroslava: Hugo Gold a činnost jeho brněnského nakladatelství. ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 189-193.

KYSELÁ, Miroslava: Novinář a spisovatel Josef Wechsberg. ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 170-175.

KYSELÁ, Miroslava: Židovští umělci v Německém divadle v Ostravě. ŽM, 19, 2012. Kroměříž 2013, s. 202-208.

LAPÁČEK, Jiří: Pokusy o separaci, translokaci a permutaci Židů na Přerovsku v letech 1726-1730. ŽM 94. Kroměříž 1995, s. 23-29.

LAPÁČEK, Jiří: Poznámky k separaci Židů v Lipníku nad Bečvou. ŽM 96. Kroměříž 1997, s. 26-30.

LAPÁČEK, Jiří: Protižidovské bouře v Kojetíně 1887. ŽM 98. Kroměříž 1999, s. 3-16.

LIPOVSKI, Radek: Spor Salomona Zwillingera s Valentinem Löwem na Koloredově na konci 18.století. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 74-81.

LUKÁŠ, Antonín: Začátky holocaustu v Kroměříži. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 161-171.

MACHALA, Jan: Projevy antisemitismu v případech projednávaných Trestní nalézací komisí v Holešově. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 238-250.

MACHALA, Jan: Protiněmecké dekrety a konfiskace židovského majetku po II. světové válce v Holešově. ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, s. 210-220.

MALÁ, Simona: Moravští Židé na území dnešního západního Slovenska. ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 236-238.

MAŇÁK, Pavel: Dr. Rudolf Bacher, lékař který žil, trpěl a zemřel pro svoji vědu. ŽM, 19, 2012. Kroměříž 2013, s. 186-191.

MAŇÁK, Pavel: Zeev Shek – izraelský diplomat z Olomouce. ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 151-156.

MAŇÁK, Pavel – BATSCHA, Zwi: Korespondence JUDr. Jindřicha Groaga s Karlem Čapkem. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 205-212.

MAŇÁK, Pavel – BATSCHA, Zwi: Osudy rodiny Groagovy. Příspěvek ke kulturní historii Olomouce. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s.143-151.

MARADA, Miroslav: Demografický obraz židovských obcí v Lipníku nad Bečvou a v Hranicích v polovině 17. století. ŽM, 16, 2009. Kroměříž, s. 28-33.

MARADA, Miroslav: Zapomenutý žurnalista Sigmund Kolisch. ŽM 96. Kroměříž 1997, s. 106-110.

MARADA, Miroslav: Židé v kulturním místopisu Kroměřížska a Holešovska. ŽM 95. Kroměříž 1996, s. 1-9.

MARADA, Miroslav: Židovské obce na Moravě. ŽM 94. Kroměříž 1995, s. 7-13.

MASSOWOVÁ, Dana: Hieronymus Lorm 1821-1902. (Muž, jenžý otevřel hluchoslepým svět). ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 113-119.

MATĚJKA, Zdeněk: Židovská čtvrť v Třebíči. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 134-137.

MENŠÍKOVÁ, Miroslava: Počátky perzekuce židovského obyvatelstva v Brně. ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 140-146.

MĚSÍC, Cyril: Osobnost Josefa Szurana – holešovského Einsteina. ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 200-205.

MIKOVCOVÁ, Alena: Brněnské období Fredyho Hirsche. ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 124-140.

MLATEČEK, Karel: Samostatná politická židovská obec ve Slavkově u Brna. ŽM 98. Kroměříž 1999, s. 53-59.

NEHYBA, David: Likvidace židovských firem ve Znojmě v letech 1938-1943. ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 158-169.

NEHYBA, David: Židovská problematika ve spisech Mimořádného lidového soudu ve Znojmě 1945-1948. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 287-297.

NEKVASIL, Václav: Politický extremismus antisemitismus v České republice. ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 248-256.

NESLÁDKOVÁ, Ludmila: Moravské židovské rodiny, jejich typologie a biologické předpoklady ve druhé polovině 19. století do roku 1918. ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 47-56.

Nesládková, Ludmila: Moravští židé ve světle topografie Gregora Wolného. ŽM, 11, 2004. Kroměříž 2005, s. 38-50.

NESLÁDKOVÁ, Ludmila: Přirozená reprodukce židovského obyvatelstva Moravy v éře familiantů. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 33-41.

NESLÁDKOVÁ, Ludmila: Židé, židovská mládež a německé střední školství v Moravské Ostravě na přelomu 19. a 20. století. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 77-87.

NESLÁDKOVÁ, Ludmila: Židovské ženy v průmyslovém městě na přelomu 19. a 20 století. ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 67-78.

NESLÁDKOVÁ, Ludmila: Životopisné vyprávění paní Hanny Tomešové, rozené Ehrlichové. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 258-269.

NOVÁČEK, Silvestr: Protinacistický odboj židovské mládeže v Ivančicích. ŽM 94. Kroměříž 1995, s. 94-95.

NOVÁČEK, Silvestr: Soupis židovských občanů Mikulova k roku 1938. ŽM 94. Kroměříž 1995, s. 86-93.

NOVÁČEK, Silvestr:  Z dějin Židů v Ivančicích na Moravě se zvláštním zaměřením na jejich sbližování s Čechy po vzniku ČSR. ŽM 97. Kroměříž 1998, s. 92-104.

NOVÁČEK, Silvestr: Z dějin Židů v Ivančicích se zvláštním zaměřením na jejich sbližování s Čechy po vzniku ČR. ŽM 96. Kroměříž 1997, s. 64-79.

NOVÁČKOVÁ, Eva: Soužití křesťanů s židovskými komunitami v Třebíči, Moravských Budějovicích a Jemnici v 16. a 17. století. ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 5-16.

OBERREITEROVÁ, Jana: Vybrané vilové stavby židovských rodin na Znojemsku a Břeclavsku. ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 41-57.

PALÁK, Milan: Osud MUDr. Arnošta Ryšavého z Ostravy. ŽM, 19, 2012. Kroměříž 2013, s. 243-260.

PALÁK, Milan: Osud židovské rodiny Steinhardtů z Valašské Bystřice. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 213-232.

PÁLKA, Petr: Helena a Emil Lvovi z Kroměříže – příběh obětavosti v době holocaustu. ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 180-199.

PÁLKA, Petr: Historie budování nové kroměřížské synagogy. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 57-69.

PÁLKA, Petr: Ke stavební činnosti kroměřížské židovské obce mezi světovými válkami. ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 108-119.

PÁLKA, Petr: Konec Židovského města a vznik jednoho Holešova. ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 121-138.

PÁLKA, Petr: Krátký životní příběh sionisty Julia Kulky. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 134-147.

PÁLKA, Petr: Kroměřížská židovská náboženská obec a její stanovy z roku 1894. ŽM 96. Kroměříž 1997, s. 80-96.

PÁLKA, Petr:  O důsledcích moderních postojů kroměřížských Židů ve druhé polovině 19. století. ŽM 97. Kroměříž 1998, s. 74-91.

PÁLKA, Petr: O konci německé školy v holešovské Židovské obci. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 182-198.

PÁLKA, Petr: O konci staré kroměřížské synagogy a zřízení nového židovského hřbitova. ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 107-114.

PÁLKA, Petr: Postavení holešovských Židů v polovině 17. století a Rottalovo „Židovské privilegium“. ŽM 98. Kroměříž 1999, s. 60-68.

PÁLKA, Petr: Přečiny, přehmaty a pletichy kroměřížského Žíhadla - antisemitských novin. ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, s. 98-116.

PÁLKA, Petr: Z myšlenkového světa moravského sionisty Julia Kulky (1890-1920). ŽM, 11, 2004. Kroměříž 2005, s. 120-129.

PÁLKA, Petr: Židé v Holešově 1939-1943. Utahování šroubů příkazů, nařízení, omezení a represí. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 313-332.

PÁLKA, Petr: Židé v Holešově 1939-1943 a řešení bytové otázky ve městě. ŽM, 14, 2007. Kroměříž 2008, s. 175-193.

PÁLKA, Petr: Židé v Kroměříži 1938-1939. (Doplňky a nová zjištění). 251-268. ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 251-268.

PÁLKA, Petr: Židé v Kroměříži v roce 1940. ŽM, 19, 2012. Kroměříž 2013, s. 261-274.

PÁLKA, Petr: Žíhadlo - boje antisemitského tisku v Kroměříži koncem 19. století. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 125-142.

PAŘÍK, Arno: Výzdoba zadní synagogy v Třebíči. ŽM 97. Kroměříž 1998, s. 45-52.

PAŘÍK, Arno: Vznik a zánik Židovského ústředního muzea pro Moravsko-Slezsko v Mikulově (1936-1938). ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, s. 119-141.

PETERKA, Miroslav: Prof. Moritz Steinschneider. ŽM 96. Kroměříž 1997, s. 103-105.

PETERKA, Miroslav: Prostějovské ghetto a jeho vzestup - soumrak - zánik. ŽM 94. Kroměříž 1995, s. 67-79.

PETERKA, Miroslav: Židovské školství na Moravě před 130 roky. ŽM 95. Kroměříž 1996, s. 11-13.

PÍSKOVÁ, Milada: Adolf Donath a česká kultura. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 123-124.

PÍSKOVÁ, Milada: K dějinám židovské literatury – Ludvík Aškenazy. ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 98-100.

PÍSKOVÁ, Milada: Lesk a bída sportu v díle Oty Pavla. ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 206-211.

PÍSKOVÁ, Milada:  Z dějin židovské literatury. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 124-127.

PÍSKOVÁ, Milada: Židovské motivy v díle Ladislava Mňačka. ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 179-184.

POKLUDOVÁ, Andrea: Podíl úředníků židovského vyznání na úřednictvu Moravské Ostravy a Opavy na přelomu 19. a 20. století. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 79-88.

 POKLUDOVÁ, Andrea: Podíl vysokoškolsky vzdělaných mužů židovského vyznání v socioprofesní skupině svobodná povolání v Moravské Ostravě a v Opavě na přelomu 19. a 20. století. ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 79-88.

POLÁŠEK, Jaromír: Frýdecká synagoga a její zánik v roce 1939. ŽM 97. Kroměříž 1998, s. 116-117.

POLÁŠEK, Jaromír: Ve stínu frýdecké synagogy. ŽM 96. Kroměříž 1997, s. 46-59.

POLÁŠEK, Jaromír: Židovská komunita ve Frýdlantě nad Ostravicí. ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 157-166.

POLÁŠEK, Jaromír – POLÁŠKOVÁ, Jiřina: P. Jan Evangelista Tagliaferro - bojovník proti židovským prodejcům alkoholu. ŽM, 14, 2007. Kroměříž 2008, s. 88-94.

POLÁŠEK, Jaromír – POLÁŠKOVÁ, Jiřina:  Židé a jejich obraz v pověstech, pohádkách, příslovích a dalších projevech lidové tvořivosti na severovýchodní Moravě a ve Slezsku. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 118-123.

POLÁŠEK, Jaromír – POLÁŠKOVÁ, Jiřina: Židé a jejich zasahování do veřejné správy a společenského života ve Frýdku a Místku (1870-1939). ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, s. 68-86.

POLÁŠKOVÁ Jiřina – POLÁŠEK, Jaromír: Likérka Herrmann Löw – Koloredov. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 130-149.

POLÁŠKOVÁ, Jiřina – POLÁŠEK, Jaromír: Židovské podniky a domy ve Frýdku-Místku. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 51-71.

Polášková, Jiřina – POLÁŠEK, Jaromír: Židovský hřbitov ve Frýdku. ŽM, 11, 2004. Kroměříž 2005, s. 178-186.

PRUDKOVÁ, Lenka: Židovské dějiny a tradice v českých překladech Josepha Flavia před rokem 1620. ŽM 97. Kroměříž 1998, s. 22-25.

PRZYBYLOVÁ, Blažena: David Paul Meretz (März). ŽM, 14, 2007. Kroměříž 2008, s. 131-140.

PRZYBYLOVÁ, Blažena: Naděje San Domingo – nezdařený pokus o emigraci. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 143-160.

PRZYBYLOVÁ, Blažena: Obchodník s vínem Adolf Roth z Moravské Ostravy. ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 149-157.

Przybylová, Blažena: Počátky židovské školy v Moravské Ostravě. ŽM, 11, 2004. Kroměříž 2005, s. 65-72.

PRZYBYLOVÁ, Blažena: Počátky židovského bankovního ústavu v Moravské Ostravě. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 108-113.

PRZYBYLOVÁ, Blažena: Židovská komunita v Michálkovicích. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 214-227.

PRZYBYLOVÁ, Blažena: Životní osudy Eduarda Grafa. ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, s. 158-171.

PRZYBYLOVÁ, Blažena: Životní osudy Ericha Lichtblaua-Lesklého. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 290-300.

PŘÍHODOVÁ, Galina: Historicko-demografický výzkum strážnické židovské populace. ŽM 98. Kroměříž 1999, s. 26-31.

PŘÍHODOVÁ, Galina: Reiss – významná strážnická rodina prvních desetiletí 20. století. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 53-56.

RIEGL, Dušan: Gastronomické dědictví východních Židů. ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 179-185.

RIEGL, Dušan: Jazykový vývoj židovské identity na Moravě a jazyk jidiš. ŽM 97. Kroměříž 1998, s. 33-41.

RIEGL, Dušan: Ze života moravských Židů na počátku 19. století. ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 128-134.

RIEGL, Dušan: Zvyky, obyčeje a židovská tradice. ŽM, 11, 2004. Kroměříž 2005, s. 187-192.

RIEGL, Dušan: Židé a rozvoj textilní výroby na Moravě. ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 81-86.

RIEGL, Dušan: Židovská jidiš přísloví. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 114-117.

RIEGL, Dušan:  Židovská obec v Kojetíně a její rabíni. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 182-188.

RIEGL, Dušan: Židovské anekdoty a židovská anekdota. ŽM 98. Kroměříž 1999, s. 93-97.

RICHTER, Jiří: Šabtaj ben Meir ha Kohen a jeho doba. ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 27-34.

RICHTER, Jiří: Výzdoba a nápisy Šachovy synagogy v Holešově. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 41-50.

RODAN, Kamil: „Hostinská koncese jako taková je předmětem obchodu“ aneb boj Hermíny Freundlichové o živnost. ŽM, 19, 2012. Kroměříž 2013, s. 159-163.

RODAN, Kamil: Podnikatelské a veřejné aktivity rodiny Rothovy z Nové Vsi u Ostravy. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 150-157.

ROZKOŠNÁ, Blanka: Dějiny Židů ve Slavonicích. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 79-90.

ROZKOŠNÁ, Blanka: Židé v Markvarci a v Olšanech. ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 209-230.

ROZKOŠNÁ, Blanka: Židé ve Starém Hobzí. ŽM 98. Kroměříž 1999, s. 32-44.

RUCKÁ, Galina: Fritz Redlich - hodonínský velkopodnikatel. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 80-86.

RUCKÁ, Galina: Obchodní dům Julius Hoitaš v Hodoníně. ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 139-148.

RUCKÁ, Galina:  Osudy strážnických Židů za 2. světové války. ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 147-152.

RUCKÁ, Galina: Židovské školství ve Strážnici. ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 133-138.

RŮŽIČKOVÁ, Michaela: Zdravotní péče o židovské obyvatele Rousínova na přelomu 19. a 20. století. ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 116-120.

SEDLÁK, Petr: Obnovování a organizace židovských náboženských obcí v českých zemích po skončení druhé světové války. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 191-223.

SEDLICKÁ, Magdalena – RUTOVÁ, Radana: Příklady ilegální korespondence českých a moravských Židů z ghetta Terezín. ŽM, 19, 2012. Kroměříž 2013, s. 218-228.

SETINSKÝ, Jiří: Dohoda mezi židovskými a křesťanskými krejčími v Bučovicích v roce 1755. ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, s. 38-46.

SIDON, Efraim (Sidon):  Cikán z fazulovej polievky. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 5-7.

SIMONIDES, Jiří: Výtvarné řešení brněnské synagogy architektem Otto Eislerem. ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 101-107.

SIMONIDES, Jiří:  Výtvarné řešení stavebních  památek- synagog na Moravě. (Ornamentika a její význam). ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 28-133.

SKUTIL, Jan: Jan Ámos Komenský a židovské etnikum. ŽM 95. Kroměříž 1996, s. 25-30.

SLADKOWSKI, Marcel: Přístup úřadů k problematice židovského majetku po roce 1945 na příkladu firmy Weiss Vizovice. ŽM 97. Kroměříž 1998, s. 118-120.

SLADKOWSKI, Marcel: Stoletá historie vizovické synagogy. ŽM 98. Kroměříž 1999, s. 76-79.

SLADKOWSKI, Marcel: Tragédie rodiny Ornsteinovy. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 103-105.

SLADKOWSKI, Marcel: Z dějin palírenské výroby ve Vizovicích. ŽM, 11, 2004. Kroměříž 2005, s. 73-77.

SLADKOWSKI, Marcel: Židé na Zlínsku v 16. a 17. století. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 47-50.

SLADKOWSKI, Marcel: Židé v krevní knize městečka Bojkovic. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 68-73.

SLADKOWSKI, Marcel: Židé v písemnostech města Uherského Ostrohu v 16. a 17. ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 17-24.

SLADKOWSKI, Marcel: Židovský hřbitov ve Zlíně. ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 120-132.

SMUTNÝ, Bohumír: Brněnské úřady a židovští podnikatelé v 50. letech 19. století (od revolučního roku 1848 do zrušení všech omezení v podnikání). ŽM, 19, 2012. Kroměříž 2013, s. 120-138.

SMUTNÝ, Bohumír: Postoj brněnských úřadů k židovským podnikatelům v první polovině 19. století. (Od tolerančního patentu do revolučního roku 1848). ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 58-75.

SMUTNÝ, Bohumír: Židovské obce na jihozápadní Moravě a jejich obraz v pramenech Moravského zemského archivu v Brně. ŽM 94. Kroměříž 1995, s. 14-22.

SOCHOR, Vlastimil: Zpráva o restaurování maleb v interiéru synagogy v Boskovicích. ŽM 96. Kroměříž 1997, s. 100-102.

SOLDÁN, Ladislav: Jan Strakoš na téma antisemitismus. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 152-158.

SOLDÁN, Ladislav: Karel Dostál-Lutinov o Židech a židovství. ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 217-221.

SOLDÁN, Ladislav: Nad problematikou antisemitismu v díle Jakuba Demla. (Několik poznámek k obsáhlému tématu). ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 120-123.

SOLDÁN, Ladislav: Nad problematikou antisemitismu v díle Rudolfa Medka. ŽM, 14, 2007. Kroměříž 2008, s. 164-174.

SOLDÁN, Ladislav: Osudová volba Zbyška Nečase. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 319-322.

SOLDÁN, Ladislav: Židé a židovství v korespondenci Anny Pammrové z let 1915-1926. ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 239-245.

SOLDÁN, Ladislav: Židé v literatuře přelomu 19. a 20. století na Moravě. ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 88-97.

SOUKUP, Daniel: Obraz Židů v olomouckých povídkách. Dvě středověká protižidovská exempla. ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 7-20.

SOUKUPOVÁ, Blanka: Dr. Richard Feder (26. srpna 1875 - 18. listopadu 1970), legendární českožidovský rabín. Poválečné „brněnské“ období. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 252-273.

SOUKUPOVÁ, Blanka: Moravští židé – naděje nebo brzda českožidovského hnutí? ŽM, 11, 2004. Kroměříž 2005, s. 106-119.

SOUKUPOVÁ, Blanka: Poválečná židovská Morava v materiálech státního úřadu (sekretariátu) pro věci církevní. ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 182-195.

SOUKUPOVÁ, Blanka: Židé na Moravě od Pražského jara k normalizaci (do roku 1977). ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 270-286.

SOUKUPOVÁ, Blanka: Židé na Moravě po druhé světové válce. Východiska a zvláštnosti oproti Čechám. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 182-190.

SOUKUPOVÁ, Blanka: Židé na Moravě v letech 1957-1968: Od destalinizace (říjen 1956) k Pražskému jaru (1968). ŽM, 14, 2007. Kroměříž 2008, s. 194-210.

SOUKUPOVÁ, Blanka: Židé na Moravě v padesátých letech 20. století (do zahájení destalinizace roku 1956). ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, s. 256-268.

SOUKUPOVÁ, Blanka: Židovská komunita na Moravě ve snahách o zachování židovské tradice. (Od Charty k sametové revoluci). ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 201-215.

SOUKUPOVÁ, Blanka: Židovské hřbitovy na Moravě a ve Slezsku po druhé světové válce: osudy, symboly a mementa. ŽM, 19, 2012. Kroměříž 2013, s. 38-64.

SPYRA, Janusz: Moravští Židé v rakouském Slezsku v minulých staletích. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 28-32.

SPYRA, Janusz: Organizace židovských náboženských obcí v rakouském Slezsku na základě zákona z 21. března 1890. ŽM 98. Kroměříž 1999, s. 17-25.

SRBA, Ondřej: Židé a městečko Rožnov do roku 1867. ŽM, 11, 2004. Kroměříž 2005, s. 51-64.

Srbová, Daniela: Poslední lékaři - Židé v Rožnově pod Radhoštěm. ŽM, 11, 2004. Kroměříž 2005, s. 145-163.

SRBOVÁ, Daniela: Poslední věci lázeňského hosta Šmula Pickmanna. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 101-108.

SRBOVÁ, Daniela: Židovský (lázeňský) hřbitov v Rožnově pod Radhoštěm. ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 91-106.

SRBOVÁ, Daniela: Židovští váleční uprchlíci z Haliče a Bukoviny za l. světové války v dnešním okrese Vsetín. ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 148-173.

STARÁ, Jana: Kroměřížský rodák – architekt Max Spielmann. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 89-103.

STARÁ, Jana: Znojemská židovská rodina Weinbergerů a její objednavatelská činnost na poli architektury. ŽM, 14, 2007. Kroměříž 2008, s. 141-151.

STEHLÍK, Michal: Zánik židovských center jihozápadní Moravy. ŽM 98. Kroměříž 1999, s. 45-52.

STEHLÍK, Michal: Židé v Dolním Bolíkově 1670–1938. ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 115-119.

STEHLÍK, Michal: Židovské etnikum v Písečném 1670 – 1948. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 91-96.

STEINOVÁ, Iva: Isak Landesmann a  jeho náhrobek v Polici. ŽM, 11, 2004. Kroměříž 2005, s. 7-21.

STEINOVÁ, Iva: Nachaš nebo livjatan?  Motivy „hadovitých“ zvířat na náhrobcích. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 34-67.

STEINOVÁ, Iva: Rabín Abraham Liebschitz Fischmann a jeho náhrobek na hřbitově v Šafově. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 51-57.

STEINOVÁ, Iva: Rabín Jissachar Ber ben Chajim Oppenheim a jeho náhrobek na hřbitově v Ivančicích. ŽM, 14, 2007. Kroměříž 2008, s. 21-32.

STEINOVÁ, Iva: Rodina Nagl (Nagel) a její náhrobky na telčských židovských hřbitovech. ŽM, 19, 2012. Kroměříž 2013, s. 24-37.

STEINOVÁ, Iva:  Sefardská rodina de Mayo a její náhrobek na hřbitově v Třešti. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 101-109.

STEINOVÁ, Iva: Šmuel Hess Ehrenhaft (cca 1775-1845) a jeho náhrobek na hřbitově v Úsově. ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 21-27.

STEINOVÁ, Iva – JELÍNKOVÁ, Andrea (překlady z hebrejštiny): Motiv Keter Tora na náhrobcích. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 15-29.

STEINOVÁ, Iva – JELÍNKOVá, Andrea (překlady z hebrejštiny): Náhrobky se symboly činností a povolání. Příklady z moravských hřbitovů. ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, s. 47-57.

STEINOVÁ, Iva – POLAKOVIČ, Daniel: Nejstarší náhrobky na starém hřbitově v Telči. ŽM, 18, 2011. Kroměříž 2012, s. 7-29.

STEJSKAL, Jan: Historie synagogy v Krnově 1871-2004. ŽM, 11, 2004. Kroměříž 2005, s. 171-177.

STEJSKAL, Jan: Osudy krnovské židovské komunity a synagogy v Krnově 1848 – 2003. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 162-170.

STEJSKAL, Jan: Osudy lavic z vypálené olomoucké synagogy. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 251-256.

STRNADLOVÁ, Eva: Dvě sestry – dva osudy. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 333-343.

STRNADLOVÁ, Eva: Ostravské rodačky v Izraeli – Cipora, Michal a Věra. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 301-314.

STRNADLOVÁ, Eva: Wintonovy děti z Ostravy. ŽM, 19, 2012. Kroměříž 2013, s. 229-242.

STROBACH, Vít – MAREK, Martin: Batismus a „židovská otázka“ na přelomu 30. a 40. let dvacátého století. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 233-240.

SVOBODOVÁ, Vlasta - KŇÁVA, Petr: Zpráva o filmu Odkaz. ŽM 97. Kroměříž 1998, s. 128-129.

ŠAFRÁNKOVÁ, Jana - SRBOVÁ, Marta: Židé na Břeclavsku. ŽM 96. Kroměříž 1997, s. 40-45.

ŠINKOVSKÝ, Roman: Židovské tělocvičné hnutí do roku 1918. ŽM, 16, 2009. Kroměříž 2010, s. 170-180.

ŠIROKÝ, Jiří: Osudy dětí v ivančickém židovském internačním táboře. ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, s. 197-209.

ŠKRABÁNKOVÁ, L.: Detaily v židovské architektuře na Moravě. ŽM 95. Kroměříž 1996, s. 69-71.

ŠTĚPÁN, Václav: Účast Židů na obchodu se sklem a rozvoji výroby skla na Moravě. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 18-27.

ŠTINDL, Martin: Finanční obchody venkovského Žida v 16. století. ŽM, 15, 2008. Kroměříž 2009, s. 26-33.

ŠTINDL, Martin: K počátkům židovského osídlení ve Velkém Meziříčí. ŽM 96. Kroměříž 1997, s. 3-13.

ŠTINDL, Martin: Usazování Židů ve Velkém Meziříčí ve druhé polovině 17. století. ŽM 94. Kroměříž 1995, s. 35-46.

ŠTINDL, Martin: Židovská synagoga - starost barokní Moravy. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 24-40.

ŠÚSTKOVÁ, Hana: Ignatz Buchsbaum - knihkupec a nakladatel z Přívozu. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 72-79.

ŠÚSTKOVÁ, Hana: Ohlas moravskoostravského tisku na příliv židovských emigrantů z Německa po roce 1933. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 147-153.

Šústková, Hana: Osudy frenštátské rodiny Kohnů. ŽM, 11, 2004. Kroměříž 2005, s. 87-94.

ŠÚSTKOVÁ, Hana: Osudy rodiny Wechsbergů. ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, 87-97.

ŠÚSTKOVÁ, Hana: Židé v díle Františka Sokola-Tůmy. ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 212-216.

TAUSCH, Jaromír: Ještě jednou k Ing. Leo Holzerovi. ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 186-188.

TAUSCH, Jaromír: Kapitoly z života židovské komunity v Batelově. ŽM, 10, 2003. Kroměříž 2004, s. 200-208.

TAUSCH, Jaromír: Kdo byl Ing. Leo Holzer. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 106-113.

TAUSCH, Jaromír: Po stopách jednoho rodu (Hledáme Ančerlovy). ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 173-178.

TAUSCH, Jaromír: Podíl Židů na rozvoji podomácké práce na Vysočině v první třetině 20. století. ŽM, 12, 2005. Kroměříž 2006, s. 87-90.

TAUSCH, Jaromír: S obtížně zamilovanou dívkou v parku … (Franz Kafka v Třešti). ŽM, 11, 2004. Kroměříž 2005, s. 140-144.

TEUFEL, Helmuth: Gersonidové na Moravě. ŽM 94. Kroměříž 1995, s. 63-66.

TLUSTÁ, K.: Mesiánské židovství. ŽM 95. Kroměříž 1996, s. 72-75.

TLUSTÁ, Kateřina: Přínos osobnosti Bedřicha Karla Fišery. ŽM 98. Kroměříž 1999, s. 109-113.

UHLÍŘ, Dušan: Moravští Židé mezi sabatiánstvím a fankismem. ŽM 97. Kroměříž 1998, s. 3-11.

ULIČNÁ, Lenka: Heinz Jakob Tauber a moravská němčina. ŽM, 17, 2010. Kroměříž 2011, s. 199-204.

VAŠÍČEK, Petr: Leopold Hilsner- nové aspekty ke 100. výročí aféry. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 97-102.

VAŠÍČEK, Petr: Leopold Hilsner v Praze, Vídni a Jeruzalémě. (Chronologický přehled s komentářem k událostem od poslední konference „Židé a Morava“ v Kroměříži 10. listopadu 1999). ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 161-166.

VESELSKÝ, Jiří: Židovský hřbitov. ŽM 94. Kroměříž 1995, s. 5.

VILÍMEK, Ladislav: Jihlavský rabín Dr. Arnold Grünfeld. ŽM 97. Kroměříž 1998, s. 66-70.

VITÁMVÁSOVÁ, Jarka: Kolaborace jako způsob přežití. Židovský zpravodaj Gestapa z Třebíče a jeho zprávy z let 1942­-1945. ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, s. 172-178.

VRBÍK, Jiří: Židovské hřbitovy v Lipníku nad Bečvou. ŽM 95. Kroměříž 1996, s. 63-68.

WETTEROVÁ, Marie: Eislerovy továrny a Boskovice. ŽM, 19, 2012. Kroměříž 2013, s. 139-158.

WODZINSKI, Marcin: Středověké židovské náhrobky na Moravě. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 8-17.

WODZINSKI, Marcin: Vídeňští vyhnanci ve Slezsku. ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 33-39.

ZÁŘICKÝ, Aleš: K počátkům důlního podnikání židovské rodiny Gutmannnů v Ostravsko-karvinském revíru v letech 1865-1873. ŽM, 6, 1999. Kroměříž 2000, s. 46-52.

ZÁŘICKÝ, Aleš: Markus Strassmann – manažer, podnikatel, kapitalista.(Nástin života moravského pivovarníka). ŽM, 7, 2000. Kroměříž 2001, s. 67-80.

ZÁŘICKÝ, Aleš: Strassmannové – vzestup a pád druhé generace. (Příspěvek k vývoji moravského pivovarnictví v první třetině 20. století). ŽM, 8, 2001. Kroměříž 2002, s. 72-87.

ZBOŘIL, Zdeněk: Současný severomoravský antisemitismus. ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 242-247.

ZETOCHA, Martin: Nitranská židovská komunita v 20. rokoch 20. storočia z pohĺadu historicko-demografického vývoja a socioekonomického postavenia. ŽM, 9, 2002. Kroměříž 2003, s. 89-105.

ZIKA, Jaroslav: Břeclavská synagoga jako zázrakem… Boj o záchranu památek. ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, s. 288-309.

ŽIDOVÁ, Lieselotte: Z mého života. ŽM, 13, 2006. Kroměříž 2007, s. 310-313.

 

 

Bibliografii  sestavily Anežka Fialová, Helena Holická, Aneta Krčálová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(Poznámka:  ročník je uváděn až od svazku 6 (1999), zkratka: ŽM = Židé a Morava)

 Obrázek k článku ŽIDÉ A MORAVAObrázek k článku ŽIDÉ A MORAVA