TÝDEN KNIHOVEN 2014: VELKÁ VÁLKA A ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE VE FONDU MUZEJNÍ KNIHOVNY

V letošním roce proběhne již 18. ročník Týdne knihoven. Jedná se o celostátní akci vyhlašovanou pravidelně Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Pozornost tohoto ročníku je  upřena především na knihovny českých muzeí. Dává jim možnost využít rozsáhlé mediální kampaně a představit ojedinělé fondy i jedinečné služby muzejních knihoven nejen odborné knihovnické veřejnosti, ale také badatelům a dalším uživatelům. Vedení SKIP(u) ve shodě s vedením Asociace muzeí a galerií ČR vyhlásilo pro muzejní knihovny celosvětově vnímané téma - 100 let od zahájení 1. světové války.

 

Výstavka bude přístupná ve výpůjční dny a v pondělí 13. října 2014.

 

Vstup zdarma.Obrázek k článku TÝDEN KNIHOVEN 2014: VELKÁ VÁLKA A ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE VE FONDU MUZEJNÍ KNIHOVNY