ANTIKA VE SBÍRKÁCH MUZEA KROMĚŘÍŽSKA

Kolekci drobného užitého antického umění, která je součástí archeologické podsbírky Muzea Kroměřížska, vytvořil na sklonku 19. století kroměřížský sběratel starožitností Jindřich Slovák (1856 – 1931).

 

Většina antických památek Slovákovy sbírky má svůj původ v římských provinciích v Podunají, zejména v Panonii a Illyrii. Archaické období (7.- 5. století př. Kr.) je v kolekci zastoupeno bronzovou kultovní figurkou z blíže neurčeného naleziště v oblasti starověké Illyrie.

 

Klasické období antiky představuje černobíle malovaný kratér, nádoba, která sloužila k ředění silných jižních vín vodou. Byl zhotoven v dílně malíře Vitulázia v řecké kolonii Cumae na jihu Itálie v době kolem r. 300 př. Kr.

 

Početně jsou ve sbírce zastoupeny keramické kahany - lampy. Nejstarší je helenistický kahan z Illyrie datovaný do 3. až 2. st. př. Kr. Ostatní kahany pocházejí z doby římského císařství z 1. až 4. století po Kr. Byly vyráběny sériovým způsobem, vtlačováním do forem a některé, tzv. firemní, označovány kolkem dílny.

 

Nejhodnotnější část kolekce tvoří antické sklo, zejména foukané. Část výrobků má původ patrně v Sýrii a v Porýní, přičemž nejsou vyloučeny ani jiné výrobní provenience (Itálie, Egypt). Početně nejvíce jsou zastoupeny skleněné lahvičky s dlouhým úzkým hrdlem, tzv. balsamaria, v nichž se uchovávaly voňavky, vonné masti a oleje. Jsou datovány do 1. až 3. století po Kr. K hodnotným výrobkům patří skleněná amforka, džbánek a pohárek zdobený natavovanou nití. Největší skleněnou nádobou je pohřební urna s víkem italského původu z  2. až 4. století po Kr.

 

Kromě skla a keramiky kolekce obsahuje drobné alabastrové balsamarium s víčkem z 1. století př. Kr., bronzový pohár, naběračku a pohárek z 1. až 3. století, dále bronzové plasticky zdobené náramky, prsteny se skleněnými vložkami, bronzové vědro, kostěné početní žetony a mince z doby římského císařství.

 

Autor textu: Helena ChybováObrázek k článku ANTIKA VE SBÍRKÁCH MUZEA KROMĚŘÍŽSKAObrázek k článku ANTIKA VE SBÍRKÁCH MUZEA KROMĚŘÍŽSKAObrázek k článku ANTIKA VE SBÍRKÁCH MUZEA KROMĚŘÍŽSKAObrázek k článku ANTIKA VE SBÍRKÁCH MUZEA KROMĚŘÍŽSKA