LUDVÍK KUNZ - OSOBNOST ČESKÉ A EVROPSKÉ ETNOLOGIE

LUDVÍK KUNZ - OSOBNOST ČESKÉ A EVROPSKÉ ETNOLOGIE

 

Konference k stému výročí narození doc. PhDr. Ludvíka Kunze, CSc.

 

15. října 2014, Muzeum Kroměřížska v Kroměříži

ve spolupráci s Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea a Českou národopisnou společností

 

V roce 2014 si připomínáme sté výročí narození významného etnologa, muzejního pracovníka a pedagoga doc. PhDr. Ludvíka Kunze, CSc. (* 26. 8.1914 Osíčko u Holešova – † 20. 5. 2005 Brno – Šlapanice).

 

Dlouholetý odborný pracovník a ředitel Etnografického ústavu MZM v Brně se zaměřil na výzkumy v regionech Valašska, Hané a především moravského Záhoří, k jehož vymezení a dokumentaci tradiční kultury přispěl výraznou měrou. Ludvík Kunz svou pozornost věnoval širokému spektru jevů materiální i nemateriální kultury, zvláště tradiční hudbě, rolnickému hospodaření, krojům, obřadní kultuře aj. Nemalým přínosem je jeho tvorba oborové bibliografie i působení v oblasti etnografického muzejnictví.

 

Vědecká konference připomene osobnost doc. PhDr. Ludvíka Kunze, CSc. a upozorní na význam a smysl jeho dlouholeté práce. Široký záběr témat skýtá přednášejícím velké pole působnosti, stejně jako interdisciplinárního propojení:

 

1. osobnost Ludvíka Kunze v kontextu vývoje a směřování evropské a české etnologie - vstupní referát vedoucí Etnografického oddělení MZM v Brně

2. etnografický region moravské Záhoří

3. etnografické muzejnictví

4. agrární etnografie

5. etnoorganologie

 

Přednesené příspěvky budou publikovány v Národopisném věstníku 2014/2 a v časopise Folia ethnographica 2014.