MAX ŠVABINSKÝ MALÍŘSKÉ A KRESLÍŘSKÉ DÍLO 1879 - 1916

Max Švabinský (1873-1962) patří k předním představitelům „generace devadesátých let“, která položila základy českému modernímu výtvarnému umění. Byl dokonalým kreslířem a grafikem, ale proslul i svými malbami, monumentálními pracemi a návrhy bankovek či známek. Mimořádný byl jako portrétista – řada známých osobností české kulturní a politické scény 19. a 20. století žije dodnes v obecném povědomí právě v podobě vytvořené Švabinským.

 

Publikace je úplným soupisem Švabinského raného kreslířského a malířského díla, protějškem k již existujícímu soupisu jeho grafiky. Pokrývá první třetinu umělcova tvůrčího života, úsek do roku 1916. Toto období bývá nazýváno „kozlovským“, podle malé vesničky Kozlova na Českomoravské vrchovině, jejíž prostředí Švabinského v té době silně ovlivnilo.

Soupis je podrobnou mapou raného Švabinského díla i mimořádně zajímavou sondou do českého kulturního života své doby. Přináší informace o více než 1300 kresbách a malbách, mezi nimiž nalezneme jak kozlovské krajiny, tak portréty slavných evropských i českých osobností (např. A. Rodin, M. Maeterlinck, T. G. Masaryk, A. Dvořák), nástěnné malby ve významných pražských budovách a neobvykle rozměrné perokresby, které mohou být postaveny na roveň olejomalbám. Publikace je nejen významnou pomůckou pro historiky umění a galeristy, ale i zdrojem poznání a potěšení pro všechny milovníky umění.

 

Soupis vychází z dlouholeté práce umělcovy adoptivní dcery Zuzany Švabinské, roz. Vejrychové (1912-2004). Na zpracování umělcova odkazu autorka úzce pracovala s Muzeem Kroměřížska, jehož součástí je Památník Maxe Švabinského.

 

Cena: 390,- Kč

 

Publikaci můžete zakoupit na vrátnici Muzea Kroměřížska nebo si ji můžete objednat na e-mailu muzeum@muzeum-km.cz.

 Obrázek k článku MAX ŠVABINSKÝ MALÍŘSKÉ A KRESLÍŘSKÉ DÍLO 1879 - 1916Obrázek k článku MAX ŠVABINSKÝ MALÍŘSKÉ A KRESLÍŘSKÉ DÍLO 1879 - 1916Obrázek k článku MAX ŠVABINSKÝ MALÍŘSKÉ A KRESLÍŘSKÉ DÍLO 1879 - 1916Obrázek k článku MAX ŠVABINSKÝ MALÍŘSKÉ A KRESLÍŘSKÉ DÍLO 1879 - 1916