INTERAKTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY A ŠKOLKY K VÝSTAVĚ EGYPT - DAR NILU

Muzeum Kroměřížska připravilo k výstavě Egypt nový interaktivní program pro školy a školky. Cílem programu je přiblížit život a historii této starověké civilizace. Výstava obsahuje velké množství zdařilých replik proslulých artefaktů, které byly nalezeny při archeologických průzkumech.

 

 

Obsah: Samotný program je rozdělen do dvou částí. První část je koncipovaná jako hra na cestovatele a archeologa. Žáci budou plnit různé úkoly, díky kterým budou získávat nové znalosti týkající se této starověké kultury. Součástí budou i pracovní listy, které mohou sloužit jako doplňující učební pomůcka.

Druhou část programu tvoří herna. Každé dítě si vylosuje svoji roli ve starověké egyptské společnosti a zahrajeme si na jeden den v Egyptě. Děti budou mít například: role lékařů v Domě mrtvých, kde byli Egypťané připravováni k mumifikaci, vyzkouší si, v jakém přepychu si žila egyptská aristokracie v kontrastu s tvrdým a namáhavým životem chudých Egypťanů. V roli písaře se děti naučí napsat své jméno hieroglyfickým písmem. Na závěr si v dílničce vytvoříme malý egyptský amulet pro štěstí.

 

 

Výstava je určena pro: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ

Délka programu: 60 minut

Program poběží: od 30. 10. 2014 do 16. 1. 2015

Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Cena programu: 30,- Kč

Na program je nutno se objednat: na tel.č.: 573 338 388 nebo e-mailem: pitruzzello@muzeum-km.cz

 

Při návštěvě této výstavy mohou školy a školky využít bonusový program.