Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

 

Žáci základních škol, kteří navštíví badatelský výukový program Židovské obyvatelstvo v Kroměříži a druhá světová válka, se ocitnou v roli historiků. Pomocí připravených indicií, jež prozkoumají, mají sami zjistit odpověď na otázku Proč byli Židé pronásledováni za druhé světové války? Badatelská výuka povzbuzuje přirozenou zvídavost dětí. Vychází z jednoduchého principu – co žáci sami objeví, co si sami ověří, to si budou i lépe pamatovat. Žáci pracují s předměty židovské a křesťanské víry (menorou, kippou, kancionálem, růžencem…), muzejním komiksem přibližujícím běžný život židovského chlapce ve 20. století, historickými prameny (dobové fotografie, vyhlášky…), s fakty o místní židovské synagoze i s exponáty v expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948, v níž se program odehrává. Výsledky svého bádání zaznamenávají do lapbooku – interaktivního sešitu, který si každý účastník programu odnese s sebou.

 

Reportáž televize TVS o badatelské výuce