Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Ceník pronájmů a služeb

V souladu se zákonem o cenách č. 546/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů je vydáván tento ceník služeb a pronájmů Muzea Kroměřížska, příspěvkové organizace (dále jen MKM), s platností od 4. září 2023. Současně se tímto ruší všechny předchozí verze ceníků MKM za služby a výkony poskytované zájemcům za úplatu včetně všech dodatků.

 

MKM není plátcem DPH.

 

1. KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY NEBYTOVÝCH PROSTOR A OBJEKTŮ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

 

Budova muzea Velké náměstí 38/21, Kroměříž

Konferenční sál s kapacitou 90 míst a předsálí s kapacitou 30 míst. Sál je vybaven audiovizuální technikou. Předsálí je vybaveno kuchyňským koutem. Prostory je možné pronajmout od pondělí do pátku od 8.00 do 18.00 hod., v sobotu, neděli a o svátcích od 9.00 do 17.00 hod. Za použití prostor v sobotu, neděli a o svátcích je účtován příplatek 350 Kč za každou započatou hodinu. Ceny jsou uvedeny včetně souvisejících služeb (úklid, osvětlení, otop, zápůjčka židlí, stolů apod.) a počítají se za každou započatou hodinu pronájmu.

 

prostor cena
konferenční sál 1.000 Kč / 1 hodina
konferenční sál včetně pronájmu audiovizuální techniky a její obsluhy odborným zaměstancem muzea 1.300 Kč / 1 hodina
předsálí 400 Kč / 1 hodina
kuchyňka 200 Kč / akce

 

2. SAZEBNÍK POPLATKŮ ZA POSKYTOVÁNÍ REPRODUKČNÍCH PRÁV A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

 

Za jednorázové reprodukce sbírkových předmětů, archiválií a knihovních jednotek jsou stanoveny níže uvedené poplatky. Ceny se vztahují i na reprodukce, které jsou pořízeny pomocí vlastního reprodukčního zařízení. 

 

účel výše poplatku
studijní 0 kč – jednorázově do 10 ks, nad toto množství bude každý další kus zpoplatněn částkou 50 Kč
vědecký 0 Kč
odborné průzkumy 300 Kč
populárně naučný 500 Kč
komerční 1.500 Kč
propagace muzea bez poplatku
CD včetně zápisu dat 40 Kč
DVD včetně zápisu dat 60 Kč

 

3. SAZEBNÍK POPLATKŮ ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KNIHOVNOU MKM

 

Knihovna MKM zpřístupňuje a půjčuje literaturu ze svých fondů odborným pracovníkům, čtenářům a badatelům absenčně i prezenčně.

 

Zápisné do knihovny

 

dospělí 70 Kč / rok
studenti, senioři, držitelé průkazu ZTP 40 Kč / rok
jednorázový vstup 10 Kč

 

Sankční poplatky

 

předupomínka SMS / e–mail zdarma
1. upomínka 20 Kč
2. upomínka 30 Kč
3. upomínka 50 Kč
doporučený dopis 100 Kč
dopis právního zástupce 200 Kč

 

Reprografické služby

 

běžné knihy a periodika jednostranně černobíle oboustranně černobíle jednostranně barevně oboustranně barevně
A4 2 Kč 3 Kč 12 Kč 20 Kč
A3 3 Kč 5 Kč 15 Kč 25 Kč
starší knihy a periodika, kterým hrozí poškození jednostranně černobíle oboustranně černobíle    
A4 4 Kč 7 Kč    
A3 7 Kč 12 Kč    

 

Meziknihovní výpůjční služba

Poplatek bude účtován do výše vzniklých nákladů nebo dle cen půjčující knihovny.

 

4. ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY

 

Za prováděný archeologický výzkum jsou stanoveny následující sazby:

 

položka cena
práce archeologa 400 Kč / za každou započatou hodinu
cena jízdného 9 Kč / km
další režijní náklady (kancelářský a provozní materiál) dle dohody

 

5. FILMOVÁNÍ A FOTOGRAFOVÁNÍ V OBJEKTECH MUZEA VČETNĚ EXTERIÉRŮ

 

Filmování a fotografování pro komerční a profesionální účely ve všech objektech muzea je možno provádět výhradně se souhlasem ředitelky. Ceny budou stanoveny jako smluvní po dohodě obou smluvních stran.

 

6. VSTUPNÉ DO OBJEKTŮ MKM

 

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA

 

STÁLÉ EXPOZICE

  základní snížené rodinné školy
Historie ukrytá pod dlažbou města 50 Kč 30 Kč 115 Kč 30 Kč
Strážci času 40 Kč 30 Kč 95 Kč 30 Kč
Památník Maxe Švabinského 50 Kč 30 Kč 115 Kč 30 Kč
Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948 50 Kč 30 kč 115 Kč 30 Kč
Poklady staré půdy 50 Kč 30 Kč 115 Kč 30 Kč
vstup do celého muzea* 200 Kč 120 Kč 460 Kč 90 Kč

 

* pět stálých expozic + obvykle dvě krátkodobé výstavy

 

ROČNÍ VSTUPENKA PRO OBČANY MĚSTA KROMĚŘÍŽE

 

Občané města Kroměříže a jeho místních částí si mohou zakoupit roční vstupenku do muzea, která zahrnuje návštěvy expozic, výstav, komentovaných prohlídek na hlavní budově v Kroměříži a jednu návštěvu Muzea v přírodě Rymice (jedna trasa). Vstupenka má platnost jeden rok od data zakoupení. 

 

základní 350 Kč
snížená 200 Kč
rodinná 750 Kč

 

 

PERMANENTKY PRO ŠKOLY

 

Ceník permanentek je platný pro školní rok 2023/2024. Permanentka je přenosná v rámci školy, může ji tedy využít více tříd i školní družina. Lze ji čerpat i pro více vstupů v rámci jednoho dne. Permanentka je platná jeden školní rok, nelze ji uplatnit o víkendech, svátcích, školních prázdninách a na edukační programy. Cena permanentky se odvíjí od počtu žáků/studentů dané školy.

 

počet žáků/studentů ve škole Muzeum v Kroměříži a Muzeum v přírodě Rymice
do 100 1.000 Kč
do 300 2.000 Kč
do 600 4.000 Kč
nad 600 5.000 Kč

 

 

MUZEUM V PŘÍRODĚ RYMICE

  základní snížené rodinné  školy
Trasa I  100 Kč 70 Kč 235 Kč 40 Kč
Trasa II 100 Kč 70 Kč 235 Kč 40 Kč
Trasa I + II 160 Kč 110 Kč 375 Kč 60 Kč

 

Fotografování v interiérech Muzea v přírodě Rymice: 20 Kč

 

 

VĚTRNÝ MLÝN VELKÉ TĚŠANY

  základní snížené rodinné
větrný mlýn 60 Kč 40 Kč 140 Kč

 

 

Snížené vstupné:

děti 6–15 let 

studenti do 26 let s platnou ISIC kartou

držitelé mezinárodních učitelských průkazů ITIC

senioři 65+

osoby 55+ s platným Senior pasem

 

Volný vstup:

děti do 6 let (týká se pouze dětí v doprovodu rodičů, nikoli MŠ)

ZTP, ZTP/P

členové ICOM, AMG, Rady galerií ČR, Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska, Českého svazu muzeí v přírodě (platí pouze v Muzeu v přírodě Rymice), Polského svazu muzeí v přírodě (platí pouze v Muzeu v přírodě Rymice)

držitelé turistické karty Olomouc region Card

pracovníci sdělovacích prostředků po předložení novinářského průkazu

pedagogický doprovod 

 

Rodinné vstupné:

2 dospělí + 4 děti, na každé další dítě se vztahuje snížené vstupné

 

Školní skupina:

skupinu tvoří minimálně 10 žáků/studentů mateřských, základních, středních, vyšších odborných škol, učilišť a vysokých škol v doprovodu jedné nebo více dospělých osob (pedagogický doprovod zdarma)