Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Edukační oddělení

Programy pro školy zaměřujeme na témata stálých expozic a pravidelně doplňujeme o programy ke krátkodobým výstavám muzea. Vytváříme je s cílem poskytnout pedagogům možnost rozšíření a doplnění výuky. Při jejich tvorbě vycházíme také z rámcových a školních vzdělávacích programů. Programy v sobě propojují možnosti tvořit, objevovat, získávat nové poznatky. Podporují interaktivitu a umožňují předávat informace zážitkovou formou.

 

Pořádáme také jednorázové akce pro veřejnost – výtvarné dílny, workshopy, tematické přednášky a akce pro rodiny. 

 

Během letních prázdnin pořádáme příměstské tábory pro děti od 7 do 12 let.