Název loga

Edukační oddělení

Připravujeme a realizujeme výchovně-vzdělávací programy pro školy, mimoškolská zařízení a zájmové skupiny. Programy pro školy zaměřujeme na témata stálých expozic a pravidelně doplňujeme o programy ke krátkodobým výstavám muzea. Vytváříme je s cílem poskytnout pedagogům možnost rozšíření a doplnění výuky. Při jejich tvorbě vycházíme také z rámcových a školních vzdělávacích programů. Programy v sobě propojují možnosti tvořit, objevovat, získávat nové poznatky. Podporují interaktivitu a umožňují předávat informace zážitkovou formou.

 

Ceník edukačních programů:

 

 
program s vyráběním 30 Kč 40 Kč 40 Kč
edukační program 20 Kč 30 Kč 30 Kč

 

Délka programu: 60 minut (nebo individuálně)

 

Cena a délka programu se může lišit dle druhu edukační aktivity.

 

Pořádáme jednorázové akce pro veřejnost – výtvarné dílny, workshopy, tematické přednášky a akce pro rodiny

 

Během letních prázdnin pořádáme příměstské tábory pro děti od 7 do 12 let

 

 

Kontakty:

Kateřina Mozgová, DiS.

Telefon: 731 215 678

E-mail: mozgova@muzeum-km.cz; edukace@muzeum-km.cz

 

Mgr. Ludmila Žákovská

Telefon: 731 215 678

E-mail: zakovska@muzeum-km.cz; edukace@muzeum-km.cz

 

 

18.6.2021

Edukační oddělení Muzea Kroměřížska připravuje kařdoročně pro děti ve věku 7 až 12 let příměstský tábor ve dvou turnusech.

17.6.2021

Výstava v Muzeu Kroměřížska představí mák jako kulturní plodinu s tisíciletou historií. Návštěvníky seznámí s pěstováním máku v minulosti i v současnosti. Neoddělitelnou součástí výstavy budou makové obrazy a dekorace Marcely Šimečkové.

1.6.2021

Včelařství - edukační program pro děti v Muzeu v přírodě Rymice.