Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Místní část Rymic Hejnice vznikla na konci 18. století na místě bývalé panské hájovny, podle níž dostala své jméno. Zachovaly se zde usedlosti drobných zemědělců, tzv. domkařů, vytvářející shluk tří staveb čp. 62, 64, 65. Jsou to jedny z nejstarších domů v obci. Hejnice byla v roce 1995 prohlášena vesnickou památkovou rezervací.

 

Dům čp. 62 "na Potůčkovém" představuje bohatší domkařskou usedlost, o jejímž stáří vypovídá datace na trámovém stropě ve světnici z roku 1798. Zástavba je uzavřená a vymezuje prostor kolem malého dvorku. Interiér usedlosti odpovídá přelomu 19. a 20. století. V jednom z chlévů je instalováno vybavení pro praní prádla.

 

Dům čp. 64 "u Vymětalů" je datován podle trámu ve světnici rokem 1817, reprezentuje usedlost chudšího domkaře. Nachází se v něm černá kuchyně s ohništěm a pecí na chléb. Interiér dokumentuje skromné domkařské vybavení domácnosti v 19. století. V hospodářské části si prohlédnete různé domácí nářadí a včelařské pomůcky. K tomuto objektu se vztahuje audio-vizuální dokument Role dřeva v každodennosti našich předků

 

Větrný mlýn stojí v zahradě domu čp. 64. Jedná se o celodřevěný kládový (německý, beraní) větrný mlýn z první poloviny 19. století. Do Rymic byl převezen v roce 1977 z nedalekých Bořenovic. Uvnitř naleznete unikátní konstrukční řešení, mlýnské složení a nářadí. Mlýn se natáčel na středovém sloupu tak, aby perutě byly nastaveny proti větru. Rozhovor o větrném mlýnu Rymice s reportérem Českého rozhlasu Zlín Romanem Vernerem Čtyři apoštolové, dědek s babkou a tatík s matkou, tak ty všechny můžete najít ve větrném mlýně v Rymicích

 

Dům čp. 65 "u Symerských" je nejmenší v Hejnici. V minulosti zde bydlel chudší zemědělec. Ve světnici se dochoval strop s letopočtem na trámu 1815. Roubené stěny světnice a komory však pocházejí z roku 1781. V současné době je využíván pro edukační programy.

 

Dům čp. 104 v minulosti sloužil jako panská kovárna, a to ještě koncem 18. století. V současnosti poskytuje zázemí muzejním pracovníkům.Fotogalerie