Název loga

 

K renesanční tvrzi přiléhá nově rekonstruovaný barokní hospodářský dvůr dotvářející pozoruhodný ucelený architektonický komplex. Vzniklo v něm potřebné zázemí pro návštěvníky včetně parkování a pokladny. Je zde umístěna i tematická expozice Od kvásku ke klásku, zaměřená na tradiční postupy spojené s výrobou chleba. V objektech jsou zároveň umístěny rozsáhlé depozitáře muzea, konzervátorská dílna a odborné zázemí etnografického a archeologického pracoviště.

 

V hospodářském dvoře začínají prohlídkové trasy.

 

Hospodářský dvůr byl po rekonstrukci otevřen pro návštěvníky 14. května 2022. Fotogalerii ze slavnostního otevření naleznete zde.

 

 Fotogalerie