Název loga

Pálka Petr, Mgr.

Profil

Pálka Petr, Mgr.

Pálka Petr, Mgr.

historik

Muzeum Kroměřížska


Kontakt
Telefon: 573 338 388
E-mail: palka@muzeum-km.cz


Zpět na kontakty


Vzdělání:

1997

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta,

Pedagogická způsobilost k vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů filozofie a historie na základních a středních školách

 

1990–1995

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta,

dosažený titul: Mgr.; studijní program: filozofie – historie 

 

Pozice:

historik 

 

Praxe:

2002–2004 Střední zdravotnická škola Kroměříž, pozice: učitel dějepisu

1995–dosud Muzeum Kroměřížska, p. o., pozice: historik – kurátor

 

Vědecké zaměření:

dějiny 19.–20. století především v rámci někdejšího kroměřížského okresu, dějiny zdejších měst, vesnic, institucí i jednotlivců, židovských komunit 

 

Výstavy, expozice:

2018 Ten kdo koupí, neprohloupí, Malá Galerie Muzea Kroměřížska, 25. 4. – 27. 6. 2018 (koncepce a kurátor části výstavy za podsbírku numismatická)

 

2013 80 let muzea v Kroměříži, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, březen – červen 2013 (koncepce a kurátor výstavy za podsbírky historická, numismatická a filatelie) 

 

2013 Vznik republiky a Kroměříž v roce 1918, Galerie Portál Muzea Kroměřížska, říjen 2013 (koncepce a kurátor výstavy)

 

2011 Čeští panovníci Jarmily Haladové, Malá galerie Muzea Kroměřížska, 30. 3. – 25. 5. 2011 (koncepce a kurátor části výstavy za podsbírku historická)

 

2010 100 let nemocnice v Kroměříži, Galerie Portál Muzea Kroměřížska, 3. 9. – 3. 10. 2010 (kurátor výstavy)

 

2009 Historie ukrytá pod dlažbou města, historické sklepení pod předním traktem sídla Muzea Kroměřížska, říjen 2009–dosud (spoluautor historické části archeologicko-historické expozice)

 

2008 Kroměřížské osmičky, Malá galerie Muzea Kroměřížska, 16. 9. – 2. 11. 2008 (koncepce a kurátor výstavy za podsbírky historická, numismatická a filatelie)

 

2006 Obrázky z dějin Rymic, vstupní síň tvrze v Rymicích, červen 2006–dosud (koncepce a kurátor expozice)

 

2006 Když řinčí zbraně. Výstava historických zbraní ze sbírek muzeí Zlínského kraje, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, 23. 6. – 10. 9. 2006 (kurátor výstavy)

 

2004 Ty mrtvý lež a nevstávej… Fenomén vampyrismu ve světle archeologických nálezů a muzejních sbírek a výstava plakátů a grafiky s hororovou tematikou, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, podzim 2004 (kurátor výstavy)

 

2004 Bez práce nejsou koláče aneb řemesla a cechy v minulosti, Malá Galerie Muzea Kroměřížska, 24. 3. – 27. 5. 2004 (koncepce a kurátor historické části výstavy)

 

2000 Muzeum 2000, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, 15. 6. – 5. 11. 2000 (koncepce a kurátor výstavy za podsbírky historická, numismatická a filatelie)

 

1998 Kroměříž a říšský sněm 1848–1848, vestibul Muzea Kroměřížska (později Galerie Portál), březen – září 1998 (koncepce a kurátor výstavy)  

 

1997 Židé na Kroměřížsku a Holešovsku, Malá galerie Muzea Kroměřížska, 12. 11. 1997 – 8. 2. 1998 (koncepce a kurátor výstavy) 

 

Významné úkoly a granty:

2004, 2006–2019 Nadační fond obětem holocaustu, název projektu do roku 2010: Vydání sborníku Židé a Morava XI, XII–XVII; od roku 2011 do 2019: Vydání publikace Židé a Morava XVII–XXVI. Příjemce: Muzeum Kroměřížska, p. o., osoba realizující projekt: Petr Pálka, koordinátor. 

 

Bibliografie (výběr):

Petr Pálka, Přednáška cestovatele Emila Holuba v Kroměříži roku 1890 a její ozvuky. Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea regionu Valašsko Vsetín. Studie. Recenzovaná část. XVIII, 2020/1–2, Zlín 2021, s. 134–157.

 

Petr Pálka, Ve zdravém těle zdravý duch. Připomínka motta v souvislosti s muzejními sbírkami na Kroměřížsku. ZVUK Zlínského kraje, jaro-léto 2021, s. 46–50.

 

Petr Pálka, Ernst Mach a Kroměřížsko. ZVUK Zlínského kraje, podzim-zima 2021, s. 32–35.

 

Petr Pálka, O třiceti letech Klubu UNESCO Kroměříž. Pamětní tisk. Klub UNESCO Kroměříž. 30. výročí založení, Kroměříž, září 2021, s. 3–6 (nestránkováno).

 

Petr Pálka, K 80. výročí okupace roku 1939, Zpravodaj Klubu UNESCO 1/2019, s. 2.

 

Petr Pálka, Předměty s židovskou tematikou ve sbírkách Muzea Kroměřížska, Židé a Morava, 25, 2018, Kroměříž 2019, s. 251–267.

 

Petr Pálka, Twenty-Five Years of the ‚Židé a Morava‘ [JEWS AND MORAVIA] Conference in Kroměříž, Judaica Bohemiae LIV-1, Praha 2019, s. 93–97.

 

Petr Pálka, Muzeum Kroměřížska a Kroměříž v listopadu 1989, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2019, podzim/zima, s. 56–58. 

 

Petr Pálka, Proměna míst židovských hřbitovů a synagog v Kroměříži během času, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2018, jaro/léto, s. 48–52.

 

Petr Pálka, Kroměříž, výročí a tradice, drobty z historie osmičkových výročí ve městě, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2018, podzim/zima, s. 45–49. 

 

Petr Pálka, K listopadovému dění v Kroměříži před 30 lety, Zpravodaj Klubu UNESCO 1/2018, s. 4. 

 

Petr Pálka, Výstava 100 let českého národního života v Kroměříži, Zpravodaj Klubu UNESCO 1/2018, s. 2.

 

Petr Pálka, Židé na Kroměřížsku a hlavně v Kroměříži po II. světové válce, Židé a Morava, 24, 2017, Kroměříž 2018, s. 236–254.

 

Petr Pálka, Židé v Kroměříži po druhé světové válce – restituce obecního majetku, Židé a Morava, 23, 2016, Kroměříž 2017, s. 211–227. 

 

Petr Pálka, Vzpomínání s Františkem Färberem, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2017, jaro/léto, s. 25–29.  

 

Petr Pálka, Voda, vítr, vandalové a Podzámecká zahrada v Kroměříži, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2017, podzim/zima, s. 49–53.

 

Petr Pálka, Osudové ženy Vladimíra Hoppeho, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2016, jaro/léto, s. 26–31.

 

Petr Pálka, Židé a jejich perzekuce ohledně potravin a stravování v Holešově a Kroměříži v době holokaustu, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2016, podzim/zima, s. 44–50.

 

Petr Pálka, 20 let konference Židé a Morava, Židé a Morava, 22, 2015, Kroměříž 2016, s. 221–235.

 

Petr Pálka, Židé v Kroměříži v roce 1942, Židé a Morava, 21, 2014, Kroměříž 2015, s. 209–233.

 

Petr Pálka, O konci války v Kroměříži a o Čepičkovi, též o Krylovi a agáve, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2015, jaro/léto, s. 46–52.

 

Petr Pálka, Židé v Kroměříži v roce 1941, Židé a Morava, 20, 2013, Kroměříž 2014, s. 196–209.

 

Petr Pálka, Život na malém městě před deportací. Židé v Holešově 1938–1943, in: Tomáš Jelínek – Blanka Soukupová (eds.), Bílá místa ve výzkumu holokaustu, Praha 2014, s. 71–92.

 

Petr Pálka, Židé v Kroměříži v roce 1940, Židé a Morava, 19, 2012, Kroměříž 2013, s. 261–274. 

 

Petr Pálka, K tradici františkánského, jezuitského a nejvíce pak piaristického školství v Kroměříži, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2013, jaro/léto, s. 40–45. 

 

Petr Pálka, Věčně nestojí ani stavby v Kroměříži, ať už historické, nebo současné, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2013, podzim/zima, s. 46–50. 

 

Petr Pálka, Mnoho úsilí bude to státi, než dohoníme Angličany, Belgičany a jiné zahraniční rolníky: z dějin hospodářského výstavnictví na Kroměřížsku, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2012, podzim/zima, s. 40–47.  

 

Petr Pálka, Židé v Kroměříži 1938–1939. (Doplňky a nová zjištění). 251–268, Židé a Morava, 18, 2011, Kroměříž 2012, s. 251–268. 

 

Petr Pálka, České gymnázium v Kroměříži do roku 1990, Almanach k 130. výročí založení Gymnázia Kroměříž (1882–2012), Praha 2012, s. 13–26.

 

20 let činnosti klubu Unesco Kroměříž 1991–2011, Kroměříž 2011 (spoluredaktor a autor části Klub Unesco Kroměříž v letech 2006–2011).

 

Petr Pálka, O konci německé školy v holešovské Židovské obci, Židé a Morava, 17, 2010, Kroměříž 2011, s. 182–198.

  

Petr Pálka, The Seventeenth ‚Jews and Moravia‘ Conference in Kroměříž, Judaica Bohemiae XLVI-1, Praha 2011, s. 131–137.

 

Petr Pálka, Konec Židovského města a vznik jednoho Holešova, Židé a Morava, 16, 2009, Kroměříž 2010, s. 121–138.

 

Petr Pálka a kol., Osíčko 650 let (1360–2010), Osíčko 2010.

 

Petr Pálka, O stavbě památníku a pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje v Kroměříži, INGREDERE HOSPES III. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, Kroměříž 2010, s. 28–41. 

 

Petr Pálka, The Sixteenth ‚Jews and Moravia‘ Conference in Kroměříž, Judaica Bohemiae XLV-1, Praha 2010, s. 107–111.

 

Petr Pálka, Z dějin kostela sv. Mořice, in: idem (ed.), 750 let kolegiátního kostela sv. Mořice a zakladatelská činnost Bruna ze Schauenburku v Kroměříži, Kroměříž, 2010, s. 36–43.

 

Petr Pálka, Augustin Navrátil – medailon, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2009, podzim/zima, s. 31–34. 

 

Petr Pálka, Sto roků léčebny choromyslných: a ústavního kostela sv. Cyrila a Metoděje v Kroměříži, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2009, jaro/léto, s. 43–48.

 

Petr Pálka, O návštěvě u Augustina Navrátila, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2009, podzim/zima, s. 29–31. 

 

Petr Pálka, Židé v Holešově 1939–1943. Utahování šroubů příkazů, nařízení, omezení a represí, Židé a Morava, 15, 2008, Kroměříž 2009, s. 313–332.

 

Petr Pálka, The Fifteenth ‚Jews and Moravia‘ Conference in Kroměříž, Judaica Bohemiae XLIV-1, Praha 2009, s. 121–125.

 

Petr Pálka, Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2008, jaro/léto, s. 52–56.

 

Petr Pálka, Pravda o Heydrichovi: knížka z doby tísně napsaná dvakrát, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2008, podzim/zima, s. 88–91. 

 

Petr Pálka, Lidé v Kroměříži a okolí v posledních dnech okupace roku 1945, in: Jiří Mitáček – Libor Vykoupil (eds.), Morava v boji proti fašismu. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008, s. 245-262.

 

Petr Pálka, Židé v Holešově 1939–1943 a řešení bytové otázky ve městě, Židé a Morava, 14, 2007, Kroměříž 2008, s. 175–193. 

 

Petr Pálka, O kroměřížských Vánocích, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2007, podzim/zima, s. 103–106. 

 

Petr Pálka, Přečiny, přehmaty a pletichy kroměřížského Žíhadla – antisemitských novin, Židé a Morava, 13, 2006, Kroměříž 2007, s. 98–116.

 

Petr Pálka – Eva Nováková (red.), Almanach k 15. výročí založení Klubu Unesco Kroměříž, Kroměříž 2006 (spoluredaktor publikace).

 

Petr Pálka, Z dějin Klubu Unesco Kroměříž (1991–2003), in: idem – Eva Nováková (red.), Almanach k 15. výročí založení Klubu Unesco Kroměříž, Kroměříž 2006, s. 5–36. 

 

Petr Pálka, Žíhadlo – boje antisemitského tisku v Kroměříži koncem 19. století, Židé a Morava, 12, 2005, Kroměříž 2006, s. 125–142.

 

Petr Pálka, Konec války v Kroměříži, Kroměříž 2005.

 

Petr Pálka, Masaryk, Židé a problém malého národa, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2005, zima, s. 41–45. 

 

Petr Pálka, Obrázky z dějin Rymic: od cukrovaru po muzeum, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2005, podzim, s. 55–57. 

 

Petr Pálka, Z myšlenkového světa moravského sionisty Julia Kulky (1890–1920), Židé a Morava, 11, 2004, Kroměříž 2005, s. 120–131. 

 

Petr Pálka, Obrázek z dějin Rymic: od panského dvora po bezmála dnešní tvrz, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2004, podzim, s. 47–49.

 

Petr Pálka, Krátký životní příběh sionisty Julia Kulky, Židé a Morava, 10, 2003, Kroměříž 2004, s. 134–147. 

 

Petr Pálka (ed.), Jaroslav Pinkava, F. V. Peřinka. Ojedinělý badatel, Kroměříž 2004, 71 s. (editor publikace z pozůstalosti autora).

 

Petr Pálka, 70 let muzea v Kroměříži, in: 70 let muzea v Kroměříži, Kroměříž 2003, s. 7–55.

 

Petr Pálka, Helena a Emil Lvovi z Kroměříže – příběh obětavosti v době holocaustu, Židé a Morava, 9, 2002, Kroměříž 2003, s. 180–199. 

 

Petr Pálka, Ke stavební činnosti kroměřížské židovské obce mezi světovými válkami, Židé a Morava, 8, 2001, Kroměříž 2002, s. 108–119.

 

Petr Pálka, K počátkům českého gymnázia v Kroměříži, Muzeum. Sborník Muzea Kroměřížska III/2000, Kroměříž 2002, s. 37–71.

 

Petr Pálka, O stavbě budovy okresního soudu a trestnice v Kroměříži, Muzeum. Sborník Muzea Kroměřížska IV/2001, Kroměříž 2002, s. 59–90.

 

Petr Pálka, České gymnázium v Kroměříži, in: Zdeňka Malcherová (red.), 120 let českého gymnázia v Kroměříži, Kroměříž 2002, s. 5–29.

 

Petr Pálka, Komárno včera a dnes, Komárno (2001).

 

Petr Pálka, Kostel sv. Cyrila a Metoděje v kroměřížské Psychiatrické léčebně včera a dnes, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2001, jaro/léto, s. 46–47. 

 

Petr Pálka, O životu, smrti a potomstvu Jana Kozánka, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2000, léto, s. 21.

 

Petr Pálka, O konci staré kroměřížské synagogy a zřízení nového židovského hřbitova, Židé a Morava, 7, 2000, Kroměříž 2001, s. 107–114. 

 

Petr Pálka, Historie budování nové kroměřížské synagogy, Židé a Morava, 6, 1999, Kroměříž 2000, s. 57–69. 

 

Petr Pálka, Základní občanská práva a říšský sněm v Kroměříži (schválené paragrafy a živé myšlenky tehdy vyřčené), Muzeum. Sborník Muzea Kroměřížska II/1999, Kroměříž 2000, s. 44–64. 

 

Petr Pálka, Postavení holešovských Židů v polovině 17. století a Rottalovo „Židovské privilegium“, Židé a Morava 98, Kroměříž 1999, s. 60–68.

 

Petr Pálka, Příspěvek k personálnímu složení ústavodárného (konstitučního) říšského sněmu v letech 1848–1848, Muzeum. Sborník Muzea Kroměřížska, Kroměříž 1999, s. 30–49.  

 

Petr Pálka, O vzhledu Kroměříže a povaze Hanáků, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 1999, jaro, s. 30–34. 

 

Petr Pálka, Devadesát let Psychiatrické léčebny v Kroměříži, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 1999, léto, s. 20–22. 

 

Petr Pálka, Papež moravských učitelů a Kroměříž, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 1999, léto, s. 6–7. 

 

Petr Pálka, O holešovských Židech a „zlém Rotálovi“, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 1999, podzim, s. 32–36. 

 

Petr Pálka, O Kroměříži, Kroměřížsku a Hanácích z doby před 150 lety, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 1998, jaro, s. 28–30. 

 

Petr Pálka, Kroměříž a říšský sněm 1848–1849, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 1998, léto, s. 24–28. 

 

Petr Pálka, O důsledcích moderních postojů kroměřížských Židů ve druhé polovině 19. století, Židé a Morava 97, Kroměříž 1998, s. 74–91. 

 

Petr Pálka, Kroměřížská Židovská náboženská obec a její stanovy z roku 1894, Židé a Morava 96, Kroměříž 1997, s. 80–96. 

 

Petr Pálka, Habsburská monarchie a Kroměříž v letech 1848–1849, Kroměříž 1997, 2. uprav. vyd. 1998.

 

Petr Pálka, Židé, rakouská státní hymna a František Josef I., Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 1997, jaro, s. 14–17. 

 

Petr Pálka, O hrobech, o duši a o holešovských Židech na počátku 18. století, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 1997, léto, s. 18–22. 

 

Petr Pálka, O tom, jak viděl Kroměříž V. Náprstek, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 1997, podzim, s. 28–31. 

 

Petr Pálka, Léto roku 1885 a kroměřížští židé, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 1996, jaro, s. 20–23. 

 

Petr Pálka, O dvou pogromistických pokusech v Kroměříži, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 1996, podzim, s. 31–34.