Název loga

Janák Martin, Mgr.

Profil

Janák Martin, Mgr.

Janák Martin, Mgr.

historik umění

Muzeum Kroměřížska


Kontakt
Telefon: 734 417 168
E-mail: janak@muzeum-km.cz


Zpět na kontakty


Vzdělání:

2004–2012 

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

dosažený titul: Mgr.; studijní program: Teorie a dějiny výtvarných umění

 

2006–2007

Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania, USA

Studijní program: Art History – dva semestry

 

2010–2011

Technische Universität Dresden, Německo 

Studijní program: Kunstgeschichte – dva semestry

 

Pozice:

historik umění

 

Praxe:

2020–dosud Muzeum Kroměřížska, p. o., pozice: historik umění, kurátor

 

2012–2019 Slezské zemské muzeum Opava, pozice: kurátor sbírky výtvarného umění

 

Výstavy, expozice:

2018 Stolování všední a sváteční. Příběh fajánse, majoliky a porcelánu, Historická výstavní budova Slezského zemského muzea, 21. 11. 2018 − 12. 5. 2019 (kurátor výstavy)

 

2017 Jan II. kníže z Lichtenštejna, Historická výstavní budova Slezského zemského muzea, 31. 3. – 13. 8. 2017 (kurátor výstavy spolu s Lenkou Rychtářovou)

 

2016 Spolkový život ve Slezsku: spolky ve světle dochovaných památek, Historická výstavní budova Slezského zemského muzea (kurátor výstavy spolu s Ondřejem Haničákem)

 

2012–2015 Město – zámek – krajina, Země a její pán, Země a její muzeum, Znamení vertikál, Encyklopedie Slezska, Historická výstavní budova Slezského zemského muzea (spolupráce na přípravě a realizaci výstav a expozice)

 

Bibliografie (výběr):

Ilona Matejko-Peterka a kol., Jan II., kníže z Lichtenštejna: mecenáš a donátor Slezského zemského muzea = Johann II., Fürst von Liechtenstein: Mäzen und Donator des Schlesischen Landesmuseums, Opava 2016 (autor vybraných katalogových hesel, redakční práce na německé části publikace).

 

Ilona Matejko-Peterka – Ondřej Haničák – Martin Janák, Spolkový život ve Slezsku: spolky ve světle dochovaných památek, Opava 2016. 

 

Martin Janák, Práce domácích malířů porcelánu ve sbírce Slezského zemského muzea – malby z dílen Daniela a Ignáce Preisslera, Ignáce Bottengrubera a F. Mayera, Časopis Slezského zemského muzea. B, Vědy historické, Opava 2016, č. 2, s. 137–146. 

 

Ilona Matejko-Peterka a kol., Země a její pán: struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války, Opava 2014. Slezsko: lidé a země; sv. 5 (autor vybraných katalogových hesel).

 

Jiří Šíl a kol., Země a její muzeum: Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska, Opava 2014. Slezsko: lidé a země; sv. 4 (autor vybraných katalogových hesel).

 

Martin Janák, Míšeňské figurky z komedie dell’arte ze série pro Johanna Adolfa II. vévodu ze Sachsen-Weißenfels ve sbírce Slezského zemského muzea, Časopis Slezského zemského muzea. B, Vědy historické, Opava 2014, č. 3, s. 251–260. 

 

Pavel Šopák a kol., Město – zámek – krajina: kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku, Opava 2012. Slezsko: lidé a země; sv. 2 (autor vybraných katalogových hesel).