Název loga

Václaviková Martina, Ing.

Profil

Václaviková Martina, Ing.

Václaviková Martina, Ing.

zástupkyně ředitelky, vedoucí útvaru pro odbornou činnost, vnější komunikaci, knihovnu, dokumentaci a péči o sbírky, přírodovědkyně

Muzeum Kroměřížska


Kontakt
Telefon: 733 622 603
E-mail: vaclavikova@muzeum-km.cz


Zpět na kontakty


Vzdělání:

1992–1997

Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekologie a environmentalistiky

dosažený titul: Ing.; studijní program: Ochrana přírody

 

1994–1996

Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

pedagogické minimum.; studijní program: Vyučování odborných předmětů v oboru ekologie

 

Pozice:

zástupkyně ředitelky, vedoucí útvaru pro odbornou činnost, vnější komunikaci, knihovnu, dokumentaci a péči o sbírky, přírodovědkyně

 

Praxe:

2009–dosud Muzeum Kroměřížska, p. o.

pozice: kurátorka přírodovědných sbírek 

 

2001–2007 Tríbečské muzeum v Topoľčanoch

pozice: kurátorka zoologických sbírek 

 

1997–1998 Centrum volného času Partizánske

pozice: environmentální pracovník 

 

Vědecké zaměření:

ekologie a ochrana přírody, zoologie, botanika

 

Výstavy, expozice:

2020 Mák, Malá galerie Muzea Kroměřížska, 15. 10. 2020 – 2. 1. 2022 (výstava Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, autorka Petra Hanáková, kurátorka výstavy)

 

Poklady staré půdy, příprava koncepce nové stálé expozice v zrekonstruovaných půdních prostorech Muzea Kroměřížska (autorka koncepce spolu s Lenkou Bartíkovou a Michalem Jemelkou)

 

2019 Ptačí svět objektivem Jiřího Nováka, Malá galerie Muzea Kroměřížska, 7. 4. – 8. 6. 2019 (kurátorka výstavy spolu s Jiřím Novákem, Jiřím Stránským)

 

2018 Náhrdelník času, Zámek Chropyně, 31. 5. 2018 – 30. 9. 2020 (autorka výstavy spolu s Lenkou Bartíkovou)

 

2017 Pestrý život Záhlinických rybníků, Informační centrum Hulín, 24. 3. – 31. 5. 2017 (autorka výstavy)

 

Létající drahokamy, Zámek Chropyně, 2. 5. – 18. 6. 2017 (výstava Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, autor Dušan Trávníček, kurátorka výstavy)

 

2015 Atlas ptáků neobyčejných, Malá galerie Muzea Kroměřížska, 24. 3. – 31. 5. 2015 (výstava Muzea Komenského v Přerově, Ornis, kurátorka výstavy)

 

2014 Ve městě to žije, Malá galerie Muzea Kroměřížska, 13. 3. – 8. 6. 2014 (výstava Muzea Komenského v Přerově, Ornis, kurátorka výstavy a úprava koncepce výstavy)

 

Odhalené tajemství minerálů, Zámek Chropyně, 1. 5. – 5. 10. 2014 (autorka výstavy spolu s Michalem Jemelkou)

 

2013 Muzeum 80, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, 4. 4. – 2. 6. 2013 (autorka přírodovědné části výstavy) 

 

2012 Křídla motýlí, Malá galerie Muzea Kroměřížska, 9. 2. – 25. 3. 2012 (autorka výstavy spolu Markétou Mercovou a Michalem Jemelkou) 

 

Tajemný jednorožec, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, 22. 3. – 20. 5. 2012 (výstava Moravského zemského muzea v Brně, autorka Růžena Gregorová, kurátorka výstavy)

 

2010 Strašáci ochránci polí a zahrad, galerie Portál Muzea Kroměřížska, 7. 10. – 21. 11. 2010 (autor výstavy Pavel Bezděčka, Muzeum Vysočiny Jihlava, kurátorka výstavy) 

 

Významné úkoly a granty:

2017 Edukační program Voňavá kouzla, Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v CES Ministerstvo kultury ČR, řešitel: Ing. Martina Václaviková, Mgr. Barbora Poláková     

 

2015 Edukační program Včelařství, Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v CES Ministerstvo kultury ČR, řešitel: Mgr. Markéta Hnilicová, Ing. Martina Václaviková

 

Bibliografie (výběr):

Martina Václaviková, Edukační programy Včelařství a bylinkářství v Rymicích, in: Acta musealia 2017/1–2, s. 186–189.