Název loga

Daňhelová Pavlína, Mgr.

Profil

Daňhelová Pavlína, Mgr.

Daňhelová Pavlína, Mgr.

archeoložka

Muzeum v přírodě Rymice


Kontakt
E-mail: danhelova@muzeum-km.cz


Zpět na kontakty


Vzdělání:

2008–2013

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta

dosažený titul: Mgr.; studijní program: Archeologie

 

Pracovní pozice:

archeoložka

 

Praxe:

2012–dosud Muzeum Kroměřížska, p. o., pozice: archeoložka, dokumentátorka

 

Vědecké zaměření:

střední a mladší doba bronzová – kultura lužických popelnicových polí; pohřební ritus kultury lužických popelnicových polí; keramická produkce střední a mladší doby bronzové

 

Výstavy, expozice:

2021 Historie ukrytá pod dlažbou města, stálá expozice Muzea Kroměřížska (spoluúčast na reinstalaci s Mgr. Lenkou Pěluchovou)

 

Členství:

Od roku 2015 členka České archeologické komise

 

Od roku 2021 členka výboru České archeologické společnosti – pobočka pro Moravu a Slezsko

 

Bibliografie (výběr):

Pavlína Daňhelová, Loštické poháry z hradu Cimburk u Koryčan, in: Jana Janišová – Dalibor Janiš – Jan Štětina (eds.), Hrady mnou spatřeny. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Radima Vrly, Brno 2021, s. 117–120.

 

Helena Chybová – Pavlína Janíková: Hrady Hostýnských vrchů I. – Hrad Křídlo, Kroměříž 2015.

 

Helena Chybová – Pavlína Janíková: Hrady Hostýnských vrchů II. – Hrad Chlum, Kroměříž 2015.

 

Helena Chybová – Pavlína Janíková: Hrady Hostýnských vrchů III. – Hrad Obřany, Kroměříž 2015.

 

Helena Chybová – Pavlína Janíková: Hrady Hostýnských vrchů IV. – Hrad Šaumburk, Kroměříž 2015.

 

Helena Chybová – Pavlína Janíková: Hrady Hostýnských vrchů V. – Hrad Nový Šaumburk, Kroměříž 2015.

 

Helena Chybová – Pavlína Janíková, Hradisko u Kroměříže: pravěké sídliště a opevněné centrum z doby bronzové, Kroměříž 2015, reedice.

 

Helena Chybová – Pavlína Janíková – Ester Votavová, Hradisko at Kroměříž. Prehistoric settlemet and fortified center of the Bronze Age, Kroměříž 2015.

 

Helena Chybová – Pavlína Janíková, Chraňme archeologické památky, Kroměříž 2015, reedice.

 

Helena Chybová – Pavlína Janíková – Ester Votavová, Prehistory and Slavic settlement around Kroměříž, Kroměříž 2015.

 

Helena Chybová – Pavlína Janíková – Ester Votavová, Protect archaeological sites, Kroměříž 2015.

 

Helena Chybová – Pavlína Janíková – Ester Votavová, Slavic burial mound in Chriby, Kroměříž 2015.

 

Helena Chybová – Pavlína Janíková, Svatý Hostýn, pravěké hradiště a keltské oppidum, Kroměříž 2015, reedice.

 

Helena Chybová – Pavlína Janíková – Ester Votavová, Holy Hostýn, prehistoric settlement and celtic oppidum, Kroměříž 2015.

 

Helena Chybová – Pavlína Janíková, Antika ve sbírkách Muzea Kroměřížska, Kroměříž 2015, reedice.