Název loga

Hlavačka Petr, PhDr.

Profil

Hlavačka Petr, PhDr.

Hlavačka Petr, PhDr.

etnograf, vedoucí pracoviště

Muzeum v přírodě Rymice


Kontakt
Telefon: 734 396 187
E-mail: hlavacka@muzeum-km.cz


Zpět na kontakty


Vzdělání:

2019

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta

dosažený titul: PhDr., studijní program: historické vědy, historie

 

1990–1996

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta

dosažený titul: Mgr., studijní program: historie, etnologie

 

Pozice:

etnograf

 

Praxe (výběr):

09/2021–dosud Muzeum Kroměřížska, p. o., Muzeum v přírodě Rymice, etnograf, kurátor etnografické podsbírky

2013–dosud Dokumentační centrum, výbor pro oborovou dokumentaci kulturního dědictví, odborný garant pracovišť, OSVČ

2009–2018 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o., odborný pracovník, spoluřešitel výzkumného grantového úkolu, DPP

2000–dosud Opus Bohemiae, nakladatelství a vydavatelství, vedoucí kulturně-historické sekce, OSVČ

1997–1999 Nadace na ochranu a obnovu kulturního dědictví ČR, správce nadace

1990–1992 Lidová demokracie – Petrov, Brno, vedoucí pobočky

1989 Státní okresní archiv Přerov, archivář

1986–1987 Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského v Přerově, samostatný odborný referent

 

Vědecké zaměření:

tradiční lidové stavitelství, hmotná kultura každodennosti, zvykosloví (etnografie), církevní dějiny do poloviny 20. století, regionální dějiny (historie)

 

Významné úkoly a granty:

Odborná spolupráce na grantovém úkolu MK ČR – Identifikace a dokumentace tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji. Okres Vsetín 2009, okres Kroměříž 2010, okres Uherské Hradiště 2017.

 

Odborná spolupráce na grantovém úkolu MK ČR – Stavebně historický výzkum vybraných objektů tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji – Uherskohradišťsko (2011–2012).

 

Odborná spolupráce na opakovaném a doplňujícím terénním výzkumu tradičního lidového stavitelství v roce 2015 pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Zpracování vybraných obcí na Uherskohradišťsku. Textová část určena k publikování.

 

Dotace Města Hranice na vydání monografie – Dějiny obce Středolesí, 2015.

 

Dotace Olomouckého kraje a města Přerova na vydání autorské monografie – Kněžská nemocenská pokladna v Československu (1924–1948), Přerov 2021.

 

Bibliografie (výběr):

Petr Hlavačka, Kněžská nemocenská pokladna v Československu 1924–1948. Fakta, analýzy, osudy, Přerov 2021, 296 s.

 

Lidové stavby známé neznámé, Zlínský kraj – Uherskohradišťsko II., Uherské Hradiště 2017, 299 s. (spoluautor textových částí).

 

Petr Hlavačka, Odsun německého obyvatelstva ze Středolesí v roce 1946, in: Dějiny obce Středolesí, Přerov 2015, s. 73–98.

 

Petr Hlavačka, Nové dějiny obce Středolesí po roce 1945, in: Dějiny obce Středolesí, Přerov 2015, s. 99–135. 

 

Petr Hlavačka, Tematické kapitoly k dějinám obce Středolesí, in: Dějiny obce Středolesí, Přerov 2015, s. 137–185.

 

Petr Hlavačka, Obec Středolesí jako sídelní útvar v historickém prostoru s přihlédnutím k tradičnímu lidovému stavitelství, in: Dějiny obce Středolesí, Přerov 2015, s. 187–221.

 

Petr Hlavačka, Stavebně historický výzkum vybraných objektů tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji I. – Zlínsko (1. část). Zemědělské usedlosti čp. 7 a čp. 149 v obci Spytihněv. Strojopis, neprodejná publikace, Přerov 2013 (archiv Slováckého muzea v Uherském Hradišti).

 

Petr Hlavačka, Stavebně historický výzkum vybraných objektů tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji I. – Uherskohradišťsko (1., 2. část). Zemědělské usedlosti čp. 34 a čp. 37 v obci Pašovice u Uherského Brodu. Zemědělské usedlosti čp. 72 a čp. 102 v obci Šumice u Uherského Brodu. Strojopis, neprodejná publikace, Přerov 2012 (archiv Slováckého muzea v Uherském Hradišti).

 

Petr Hlavačka, Zemědělská usedlost čp. 72 v obci Šumice u Uherského Brodu v historickém prostoru a čase. Přihlédnuto k širším historickým souvislostem majícím vliv na charakter sídelního celku a vybrané usedlosti, in: Slovácko LIV 2012, Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2012, s. 91–108.

 

Lidové stavby známé neznámé, Zlínský kraj – Kroměřížsko, Uherské Hradiště 2011, 247 s. (spoluautor textových částí).

 

Lidové stavby známé neznámé, Zlínský kraj – Vsetínsko, Uherské Hradiště 2010, 199 s. (spoluautor textových částí).

 

Petr Hlavačka, Zakladatelské dílo a pozůstalost P. Ferdinanda Chýlka ve světle nových archivních dokumentů, in: Sborník Státního okresního archivu v Přerově, Přerov 2010, s. 153–180.

 

Petr Hlavačka, Stručné dějiny obce Středolesí (něm. Mittelwald) – úvodní kapitola, Středolesí 2008 (při příležitosti slavnostního otevření místní hasičské zbrojnice 27. září 2008).

 

Petr Hlavačka, Sociální podnik kněžské svépomoci v Přerově (Příčiny vzniku a zániku Kněžské nemocenské pokladny v Československu, 1924–1948), in: Sborník Státního okresního archivu v Přerově, Přerov 2008, s. 166–195.

 

Petr Hlavačka, Vzpomínka na profesora Arnošta Křístka (10. 4. 1906 – 6. 8. 1966), in: Sborník Státního okresního archivu v Přerově, Přerov 2006, s. 120–136.

 

Petr Hlavačka, Jednota Československého Orla v Přerově (Příspěvek ke spolkové činnosti), in: kolektiv autorů, Přerov. Povídání o městě, 2. vyd., Přerov 2002 s. 256–276.

 

Petr Hlavačka, Slovo úvodem + Poznámky k měrným jednotkám, in: Čeněk Zíbrt, Česká kuchyně za dob nedostatku před sto lety, Praha 1917, reprint původního vydání z roku 1917, Přerov, Olomouc 2000.