Název loga

Hnilicová Markéta, Mgr.

Profil

Hnilicová Markéta, Mgr.

Hnilicová Markéta, Mgr.

etnografka, t. č. na mateřské dovolené

Muzeum v přírodě Rymice


Kontakt
E-mail: hnilicova@muzeum-km.cz


Zpět na kontakty


Vzdělání:

2007‒2012

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie

dosažený titul: Mgr.; studijní program: Etnologie

 

Pozice:

etnografka, t. č. na mateřské dovolené

 

Praxe:

2012–dosud Muzeum Kroměřížska, p. o., pozice: kurátorka etnografické podsbírky, podsbírky historického skla, porcelánu a keramiky; Muzeum v přírodě Rymice

 

Vědecké zaměření:

muzea v přírodě, hmotná a duchovní kultura východní Hané a Záhoří: tradiční lidový oděv, zvykosloví, folklor a folklorismus

 

Výstavy, expozice:

2018 Jízda králů. Inspirace tradicí , Evropský parlament a České centrum v Bruselu, 15. 5. 2018 ‒ 18. 5. 2018 (kurátorka výstavy, spolupráce s Ateliérem Design oděvu, Univerzita Tomáše Bati, Zlín)

 

2016 Z kraje pod Hostýnem, MFF Strážnice, Cena ředitele Národního ústavu lidové kultury za mimořádný dramatický přínos

 

2015 Koléj toléj valašského, Kraj beze stínu, folklorní festival Krumvíř

 

2015 Folklorní regiony Čech, Moravy a Slezska, Národopisné muzeum Národního muzea, Praha, 12. 12. 2015, prezentace hudebního a tanečního folkloru moravského Záhoří

 

2013 Matičko štípecká, buď uctěna aneb tradice mariánských písní, MFF Strážnice

 

2011 Putování po Jantarové stezce, MFF Strážnice

 

Autorské pořady pro folklorní festivaly MFF Na rynku v Bystřici

Hanácké slavnosti v Chropyni

Spolupořádání akcí Dožínky Zlínského kraje, Hanácký den v Kroměříži

 

Významné úkoly a granty:

08/2017‒08/2018 Koncepce účinnější péče o tradiční rukodělnou výrobu ve Zlínském kraji na léta 2018‒2025 (členka zpracovatelského týmu)

 

Vzdělávací program:

09/2013–04/2015 Lektor a interpret tanečních a hudebních lidových tradic, Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT

 

Bibliografie (výběr):

Markéta Hnilicová, Splnili přísahu: tragédie u obce Rymice 6. května 1945, Rymice 2020.

 

Markéta Hnilicová, Lidová kultura v Žalkovicích, in: Zdeněk Fišer (ed.), Žalkovice dávné i nedávné, v Brně: Muzejní a vlastivědná společnost pro obec Žalkovice 2019, s. 229‒234.

 

Markéta Hnilicová, Dějiny národopisu na Moravě, in: Morava v době převratů a změn 1848‒1918: sborník příspěvků z odborné konference: Kroměříž, 6. a 7. června 2018, Kroměříž 2018, s. 36‒41.

 

Markéta Hnilicová, O lidové kultuře v obci Skaštice, in: Jitka Zezulová (ed.), Skaštice 1267‒2017: kapitoly z historie obce, Skaštice 2017, s. 63‒70.

 

Markéta Hnilicová, Lidová kultura v obci Záhlinice, in: Zdeněk Fišer (ed.), Záhlinice a František Skopalík: příběh malé vesnice a velké osobnosti: (s exkurzy k dějinám obce Chrášťany), [Brno]: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro město Hulín 2016, s. 179‒188. 

 

Markéta Hnilicová, Památky v současné vesnici‒Soubor lidových staveb Rymice, in: Radek Bryol (ed.), Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury, Rožnov pod Radhoštěm 2016, s. 82‒87.

 

Markéta Hnilicová, Větrné mlýny ve správě Muzea Kroměřížska (Rymice a Velké Těšany), in: Větrné mlýny: jejich obnova a využívání, [Putim]: Institut pro památky a kulturu 2016, s. 48‒51.

 

Markéta Hnilicová, Lokální a regionální identita obyvatel moravského Záhoří na příkladu města Bystřice pod Hostýnem, in: Jana Tichá (ed.), Muzeum & identita: etnologické pohledy, Rožnov pod Radhoštěm 2016, s. 71‒75.

 

Markéta Hnilicová, Soubor lidových staveb v Rymicích a nové edukační aktivity v roce 2015, in: Museum vivum: Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm 2015, s. 150‒153.

 

Markéta Müllerová, Hulín, Haná a národopis, in: Zdeněk Fišer (ed.), Hulín: město na křižovatkách, v Brně: Muzejní a vlastivědná společnost pro Město Hulín 2014, s. 313‒322.

 

Daniel Sloboda ‒ Kateřina Kovaříková ‒ Lenka Matelová ‒ Markéta Müllerová, Písně Daniela Slobody: sbírka písní zapsaných Danielem Slobodou, evangelickým knězem na Rusavě, v letech 1838 a 1841‒1842, Bystřice pod Hostýnem 2010.