Název loga

Mercová Markéta, Mgr., Dr.

Profil

Mercová Markéta, Mgr., Dr.

Mercová Markéta, Mgr., Dr.

historička

Muzeum Kroměřížska


Kontakt
Telefon: 734 417 169
E-mail: mercova@muzeum-km.cz


Zpět na kontakty


Vzdělání:

1994–1997     

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta,

dosažený titul: Dr.

 

1987–1992

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, dosažený titul: Mgr.; studijní program: historie, český jazyk a literatura

 

Doplňující vzdělání:

2001–2003

Rudolfinská akademie v Praze, obor starožitník

 

Pozice:

historička

 

Praxe:

2020–dosud Muzeum Kroměřížska, p. o., pozice: historička – kurátorka

2014 – 2020 zástupkyně ředitele Muzea Kroměřížska, p. o., vedoucí odborných pracovníků

1992–2014 Muzeum Kroměřížska, p. o., pozice: historička – kurátorka

 

Vědecké zaměření:

regionální dějiny především 19. a 20. století, s důrazem na období první a druhé světové války, život a dílo významných osobností se vztahem ke Kroměříži i k širšímu regionu (Max Švabinský, Marie Ebner von Eschenbach, Karel Kryl st., Jindřich Spáčil a další), spolková činnost

 

Výstavy, expozice:

2020 Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948, Muzeum Kroměřížska, od července 2020 (autorka stálé expozice)

 

2019 Josef Ruszelák. Pootevřeno do života malíře a grafika, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, 14. 2. – 31. 3. 2019 (kurátorka výstavy spolu s Michalem Jemelkou)

 

2017 František Vrobel – Myška Hrabalka a jiné ilustrace, Biskupská mincovna, 15. 5. – 30. 9. 2017 (kurátorka výstavy spolu s Michalem Jemelkou)

 

2016 Krví a železem – výzbroj a výstroj ozbrojených složek v Kroměříži od třicetileté války do počátku 21. století, Zámek Chropyně, 8. 5. – 2. 10. 2016 (kurátorka výstavy spolu s Evženem Petříkem)

 

2016 Macourek, Born & spol., Malá galerie Muzea Kroměřížska, 22. 5. – 28. 9. 2015 (kurátorka výstavy spolu s Michalem Jemelkou)

 

2015 Kroměřížský příběh války, Malá galerie Muzea Kroměřížska, 17. 9. – 25. 10. 2015 (kurátorka výstavy)

 

2015 Antonín Marek Machourek, Zámek Chropyně, 22. 5. – 28. 9. 2015 (kurátorka výstavy spolu s Michalem Jemelkou)

 

2014 Cestou křížů. Sbírka manželů Hojgrových, Zámek Chropyně, 16. 5. – 5. 10. 2015 (kurátorka výstavy)

 

2014 Tiskařská rodina Krylů a Kroměříž 1939–1950, Muzeum Kroměřížska, 12. 9. – 2. 11. 2014 (kurátorka výstavy)

 

2013 Nechte na hlavě, Zámek Chropyně, 7. 6. – 29. 9. 2013 (kurátorka výstavy)

 

2013 Muzeum 80, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, 4. 4. –2. 6. 2013 (společná výstava, kurátorka části Počátky muzea a osobnost Jindřicha Spáčila)

 

2013 Spřízněni městem, Malá galerie Muzea Kroměřížska, 13. 2. – 7. 4. 2013 (kurátorka výstavy spolu s Michalem Jemelkou)

 

2013 Antonín Marek Machourek (1913–1991), Malá galerie Muzea Kroměřížska, 6. 9. – 13. 10. 2013 (kurátorka výstavy spolu s Michalem Jemelkou)

 

2012 Housle 500 – pět století houslí v evropské hudební kultuře, Zámek Chropyně, 17. 5. – 14. 10. 2012 (kurátorka výstavy)

 

2012 Křídla motýlí. Výstava k 100. výročí narození Zuzany Švabinské, k 50. výročí úmrtí malíře a grafika Maxe Švabinského, k 100. výročí narození sběratele Josefa Poly, Malá galerie Muzea Kroměřížska, 9. 2. – 25. 3. 2012 (kurátorka výstavy spolu Michalem Jemelkou a Martinou Václavikovou)

 

2012 150 let Sokola v Kroměříži, Galerie Portál Muzea Kroměřížska, 29. 6. – 29. 7. 2012 (kurátorka výstavy)

 

2012 Ex libris ze sbírek Marie Zahradníkové, Galerie Portál Muzea Kroměřížska, 14. 3. – 22. 4. 2012 (kurátorka výstavy)

 

2011 Pocta architektu Karlu Pragerovi, Muzeum Kroměřížska a Galerie Orlovna Města Kroměříže, 19. 4. – 15. 5. 2012 (kurátorka výstavy, autorka projektu Radomíra Sedláková, Národní galerie v Praze)

 

2011 Svět dětí na šlechtických sídlech, Zámek Chropyně, 24. 5. – 25. 9. 2011 (kurátorka výstavy spolu s Martou Sedlákovou, Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně)

 

2010 Soumrak zemské hotovosti. Výzbroj a výstroj žoldnéřských vojsk 16. a 17. století, Zámek Chropyně, 1. 6. – 29. 8. 2010 (kurátorka výstavy, autor projektu Stanislav Hrbatý, Muzeum východních Čech v Hradci Králové)

 

2009–dosud Historie ukrytá pod dlažbou města, Muzeum Kroměřížska (kurátorka historické části spolu s Petrem Pálkou, autorka projektu Helena Chybová)

 

2007–dosud Obrázky z dějin Hostýna, Muzeum Jurkovičův dům, Svatý Hostýn (kurátorka expozice spolu s Helenou Chybovou, Jiřím Tronečkem a Břetislavem Dadákem)

 

2007 Znovuzrozená krása. Restaurovaná umělecká díla z církevních sbírek Zlínského kraje, Zámek Chropyně, 20. 6. – 30. 9. 2007 (kurátorka výstavy spolu s Janou Spathovou, Evou Krystýnkovou, Štěpánem Sittkem a Michalem Jemelkou)

 

2007 Noviny ze všech kontinentů a Tváře exotických zemí, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, 14. 6. – 2. 9 2007 (kurátorka výstavy spolu s Michalem Jemelkou)

 

2006 Nevšední zásluhy tiskařské rodiny Krylů o českou bibliofilii, Malá galerie Muzea Kroměřížska, 24. 1. – 12. 3. 2007 (kurátorka výstavy)

 

2006 Karel Minář – výběr z díla, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, 16. 3. – 16. 4. 2006 (kurátorka výstavy spolu s Michalem Jemelkou)

 

2006 Moravští madrigalisté, Malá galerie Muzea Kroměřížska, 7. 9. – 28. 10. 2006 (kurátorka výstavy)

 

2006 65. výročí padákového výsadku S1/R v roce 1941 v Dřínově, Obecní úřad Dřínov (kurátorka výstavy spolu s Jitkou Zezulovou, Státní okresní archiv v Kroměříži)

 

2005 Osobní hygiena na šlechtických sídlech, Zámek Chropyně, 28. 4. – 30. 9. 2005 (kurátorka výstavy spolu s Martou Sedlákovou, Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně)

 

2004 Žena v zrcadle času a historické kočárky, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, 15. 1. – 24. 3. 2004 (kurátorka výstavy)

 

2003 Svědectví času. 70 let Muzea Kroměřížska, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, 3. 6. – 5. 10. 2003 (společná výstava)

 

2000 Vůně a šperk, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, 11. 11. 1999 – 6. 1. 2000 (kurátorka výstavy spolu s Helenou Vaňkovou)

 

1999 Ohlédnutí za Jindřichem Spáčilem. Výstava k 100. výročí narození spisovatele, pedagoga, kulturního a vlastivědného pracovníka Jindřicha Spáčila, Malá galerie Muzea Kroměřížska, 22. 4. – 31. 5. 1999 (kurátorka výstavy)

 

1997 Íránský poutník. K 30. výročí úmrtí kroměřížského rodáka, významného orientalisty, akademika PhDr. Jana Rypky, Malá galerie Muzea Kroměřížska, 17. 12. 1997 – 28. 2. 1998 (kurátorka výstavy spolu s Jiřím Bečkou)

 

Konference (organizace):

2021 Odborná konference Voják a městoMěsto a armáda na Moravě v moderních dějinách (18.–21. století). Muzeum Kroměřížska, MZA v Brně – Státní okresní archiv v Kroměříži, Knihovna Kroměřížska, Město Kroměříž, Univerzita Palackého v Olomouci

 

2019 Odborná konference Osobnost a město. Úloha osobnosti v rozvoji měst na Moravě v 19. století a v první polovině 20. století, Muzeum Kroměřížska, Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv v Kroměříži, Knihovna Kroměřížska a Město Kroměříž

 

2018 Mezinárodní odborná konference Morava v době převratů a změn 1848–1918, Muzeum Kroměřížska, Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv v Kroměříži, Knihovna Kroměřížska, Město Kroměříž, Klub UNESCO Kroměříž, Národní památkový ústav, ú. o. p. Kroměříž

 

2015 Odborná mezinárodní konference Kroměřížsko v kontextu II. světové války, Muzeum Kroměřížska, Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv v Kroměříži, Knihovna Kroměřížska, Město Kroměříž, Klub UNESCO Kroměříž, Národní památkový ústav, ú. o. p. Kroměříž

 

2011 Organizace odborného semináře Pocta Karlu Pragerovi (1923–2001), Muzeum Kroměřížska, Klub UNESCO Kroměříž, Národní galerie Praha, Galerie moderního umění města Kroměříže – Orlovna

 

Bibliografie (výběr):

Markéta Mercová, Muzeum morkovského kraje a osobnost Josefa Přikryla, in: Město Morkovice–Slížany: Cesta do minulosti, Brno 2022, s. 309–332.

 

Markéta Mercová, Z historie celoarmádního festivalu ASUT, Kroměříž 1967–1996. In: Voják a město. Město a armáda na Moravě v moderních dějinách. Sborník příspěvků z odborné konference, Kroměříž 2021, s. 123–142.

 

Markéta Mercová,  Košíkářské muzeum v Morkovicích : historie a současnost, in: "Učiňte zkoušku a jistě zůstanete stálým odběratelem!" : proutěná kultura v kontextu času a prostoru, Praha – Mělník 2019, s. 197–207.

 

Markéta Mercová, Max Švabinský: obrazy a grafika: Z kroměřížských parků do chodovské zahrady: výstava v Chodovské tvrzi, 5. 11. 2021 – 9. 1. 2022, Praha 2021, 1 nestránkovaný svazek.

 

Nelly Komendová – Markéta Mercová – Radim Vrla, Historický a stavební vývoj rodiny Dubských z Třebomyslic ve Zdislavicích, in: Východní Morava : dějiny, lidé, krajina, Brno 2020, s. 55–73.

 

Markéta Mercová, Konference Morava v čase převratů a změn 1848–1918, Acta musealia: Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně: články a studie, musealia, personalia, 2018, 16 (1–2), s. 198–203.

 

Markéta Mercová, Korespondence Petra Bezruče s Jindřichem Spáčilem, in: Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil: sborník z konference, konané 21.–22. září 2017 u příležitosti stého padesátého výročí narození Vladimíra Vaška, Ostrava 2018, s. 130–143.

 

Markéta Mercová, Reflexe vzniku Československa v deníkových záznamech a vzpomínkách Kroměřížanů, in: Morava v době převratů a změn 1848–1918: sborník příspěvků z odborné konference Kroměříž, 6. a 7. června 2018, Kroměříž 2018, s. 293–309. 

 

Markéta Mercová, PhDr. Anežka Fialová, Acta musealia: Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně: články a studie, musealia, personalia, 2016, 15 (1–2), s. 188–193.

 

Markéta Mercová, Spisovatelka Marie von Ebner-Eschenbach a rodinná hrobka Dubských ve Zdislavicích, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2016, jaro–léto, s. 51–54. 

 

Markéta Mercová, Konference Kroměřížsko v kontextu II. světové války, in: Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939–1945: sborník z mezinárodní odborné konference: Kroměříž, 16. a 17. září 2015, Kroměříž 2015, s. 11. 

 

Marek Perůtka (ed.), Umělecké památky Kroměříže: průvodce, Kroměříž 2015 (autorka vybraných hesel). 

 

Šárka Kašpárková (ed.), Válka ve vzpomínkách: sborník sestavený ze vzpomínek občanů Kroměřížska: Kroměřížsko v kontextu II. světové války (texty: Jaroslav Němec, Markéta Mercová, Jitka Zezulová), Kroměříž 2015. 

 

Markéta Mercová, Břetislav Dadák, in: Východní Morava: dějiny, lidé, krajina, Brno 2014, 4, s. 173–174. 

 

Markéta Mercová, Sedmdesát pět let od založení tiskárny Karel Kryl (1939–1950), in: Východní Morava: dějiny, lidé, krajina, Brno 2014, 4, s. 116–119. 

 

Markéta Mercová – Věra Richterová – Marie Zahradníková, Dlouhá cesta za snem: Švabinského kruh přátel výtvarného umění v Kroměříži 1923–2013, Kroměříž 2013. 

 

Markéta Mercová, Divadelní vzpomínky Marie Zahradníkové, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2012, jaro, s. 13–17. 

 

Markéta Mercová – Richard Kreml, Knížecí holdování: k oslavě zápisu zahrad a zámku Kroměříž na Seznam UNESCO, Kroměříž 2010. 

 

Markéta Mercová – Miroslav Karásek, Informace pro návštěvníky města Kroměříže: 2009, Kroměříž 2009. 

 

Markéta Mercová, Doteky Orientu: užité umění ze sbírek muzeí Zlínského kraje, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2008, s. 70–72.  

 

Markéta Mercová – Miroslav Karásek – Eduard Barot, Informace pro návštěvníky města Kroměříže: 2008, Kroměříž 2008. 

 

Markéta Mercová, Oslavy šedesátých narozenin Maxe Švabinského v Kroměříži v roce 1933, in: Archivní sborník, Kroměříž 2008, 14, s. 80–99. 

 

Markéta Mercová, Oslavy šedesátých narozenin Maxe Švabinského v Kroměříži v roce 1933, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2008, podzim–zima, s. 54–56.

 

Markéta Mercová – Miroslav Karásek – Eduard Barot, Informace pro návštěvníky města Kroměříže: Turistická sezóna 2007, Kroměříž 2007. 

 

Markéta Mercová, Paměť města Kroměříže: na tabulkách a pamětních deskách, Kroměříž 2007. 

 

Markéta Mercová – Miroslav Karásek – Eduard Barot, Informace pro návštěvníky města Kroměříže: turistická sezóna 2006, Kroměříž 2006. 

 

Markéta Mercová – Jitka Zezulová (eds.), Dřínov 1941: osudy padákového výsadku S1/R, Dřínov 2006. 

 

Jitka Dvořáková – Markéta Mercová, Biskupská mincovna, Kroměříž 2006.

 

Jitka Dvořáková – Markéta Mercová, Stopping places in Kroměříž, Kroměříž 2006.

 

Jitka Dvořáková – Markéta Mercová, Kroměřížská zastavení, Kroměříž 2006.

 

Jitka Dvořáková – Markéta Mercová, Aufhaltungen in Kroměříž, Kroměříž 2006.

 

Markéta Mercová, 65. výročí seskoku čs. Vojenského výsadku S 1/R u Dřínova, in: Archivní sborník, Kroměříž 2006, 12, s. 168–172.

 

Markéta Mercová, Cechovní listina kroměřížských tkalců z roku 1642, in: Archivní sborník, Kroměříž 2005, 11, s. 16–21.

  

Markéta Mercová, Akademický malíř a grafik František Josef Kraus, in: Archivní sborník, Kroměříž 2004, 10, s. 146–149.

 

Anežka Fialová – Markéta Mercová, Kroměřížská čítanka oživuje ztracený čas, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2004, zima, s. 71–72.

 

Anežka Fialová – Markéta Mercová (eds.), Moje město: kroměřížská čítanka, Kroměříž 2004 (první vydání), 2006 (druhé, upravené a doplněné vydání).

 

Markéta Mercová, Umělecký grafický závod Lambert Klabusay v Holešově, in: Archivní sborník, Kroměříž 2003, 9, s. 138–145.

 

Markéta Mercová, Vivat český král čili hoden je dělník mzdy své, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2003, podzim, s. 15.

 

Markéta Mercová, Emil Filla: osobnosti, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2002, jaro, s. 9–11.

 

Markéta Mercová, K několika výročím, in Muzeum: 2001, Kroměříž 2002, 4, s. 169.

 

Markéta Mercová, Několik poznámek k volbě kroměřížského purkmistra v roce 1884, in: Archivní ročenka, Kroměříž 2002, 8, s. 100–107. 

 

Markéta Mercová, Soukromá korespondence Ferdinanda Josefa Heinekeho s básníkem Adolfem Heydukem, in: Muzeum: 2000, Kroměříž 2002, (3), s. 19–36.

 

Markéta Mercová – Vlastimil Sochor, Kroměřížský hřbitov, Kroměříž 2001.

 

Markéta Mercová, Divadelní a charitativní činnost Mariánské družiny dívčí v Kroměříži, Střední Morava, 2000, 6 (10), s. 74–80. 

 

Markéta Mercová, Jak chodili Střílečtí na púť aneb vzpomínky z klukovských let Julia Skřítka, Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2000, podzim, s. 62.

 

Markéta Mercová, Návštěva básníka Adolfa Heyduka v Kroměříži v roce 1909, in: Muzeum: 1999, Kroměříž 2000, 2, s. 36–43.

 

Markéta Mercová, Několik poznámek k historii městského hřbitova v Kroměříži, in: Archivní ročenka, Kroměříž 2000, 6, s. 88–97.

 

Markéta Mercová, Kramářské písně ve sbírkách Muzea Kroměřížska, Zpravodaj Muzea Kroměřížska, 1999, (1), s. 30–33.

 

Markéta Mercová, Kroměřížské ulice a vývoj jejich pojmenování, in: Archivní ročenka, Kroměříž 1999, 5, s. 58–63.

 

Markéta Mercová, Mariánská družina dívčí v Kroměříži, Střední Morava, 1999, 5 (8), s. 99–105. 

 

Markéta Mercová, Ohlédnutí za Jindřichem Spáčilem, Zvuk Zlínského kraj: časopis pro kulturu a společenské dění, 1999, jaro, s. 13–15.

 

Markéta Mercová, Kroměřížské ulice: vývoj pojmenování, Kroměříž 1999.

 

Markéta Mercová, Julius Skřítek, vlastivědný pracovník, in: Archivní ročenka, Kroměříž 1998, 4, s. 91–94.

 

Markéta Mercová, Kroměřížské cechovní artikuly – cech pekařský a perníkářský, Zpravodaj Muzea Kroměřížska, 1994, (1), s. 52–57. 

 

Členství v komisích a redakčních radách:

Členka výboru Komise regionální historie Moravy a Slezska při AMG Zlínské krajské sekce AMG

 

Členka redakční rady sborníku Acta musealia. Vyd. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzeum regionu Valašsko 

 

Garant za Muzeum Kroměřížska (od roku 2017), které je přidruženým partnerem projektu REACH, financovaným Evropskou komisí v programu HORIZON2000, v rámci výzvy CULT-COOP-06-2017: Participatory approaches and social innovation in culture. Koordinátorem za ČR je Univerzita Karlova v Praze

 

Práce v neziskových organizacích:

2002–dosud předsedkyně Švabinského kruhu přátel výtvarného umění v Kroměříži, z. s.

2002–dosud členka výboru Klubu UNESCO Kroměříž

2008–2018 členka výboru Galerie moderního umění města Kroměříže Orlovna

 

Ocenění:

2013 Pamětní medaile Maxe Švabinského