Název loga

Miláčková Martina, Mgr.

Profil

 

m_mil_ackov_a.jpg

 

 

 

 

 

Miláčková Martina, Mgr.

ředitelka


Kontakt
Telefon: 603 429 127
E-mail: milackova@muzeum-km.cz

Vzdělání:

2005–2008

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta

dosažený titul: Bc.; studijní program: Muzeologie

 

2002–2009

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

dosažený titul: Mgr.; studijní program: Teorie a dějiny výtvarných umění

 

Pozice:
ředitelka příspěvkové organizace


Praxe:
02/2020–dosud Muzeum Kroměřížska, p. o., pozice: ředitelka

 

2006–2020 Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Kroměříž, pozice: správce sbírky kresby a grafiky (2006–2015), obrazové sbírky (2012), vedoucí oddělení Arcidiecézní muzeum Kroměříž (od 2014), kurátorka sbírky kresby starých mistrů Muzea umění Olomouc a Arcidiecézního muzea Kroměříž, kurátorka sbírky grafiky 16.–18. století Arcidiecézního muzea Kroměříž, vedoucí kurátorka expozice Arcidiecézního muzea Kroměříž (od 2015)

 

Vědecké zaměření:
moravské barokní malířství, mecenát olomouckých (arci)biskupů


Výstavy, expozice:

2020 O cestě za inspirací – výběrem obrazů z cyklu Dobrý den, stromy, předsálí Muzea Kroměřížska, listopad 2020 – dosud (komorní expozice Josefa Ruszeláka – koncepce spolu s autorem)

 

2017 Pod kůží Marsya. Restaurátor a malíř František Sysel (1927–2013), 

Návštěvnické centrum, zámecká galerie Arcibiskupského zámku v Kroměříži, 7. 4. – 8. 6. 2017 (kurátorka výstavy spolu se Simonou Jemelkovou a Ondřejem Zatloukalem)

 

2016 Kabinet kresby a grafiky. Kresby starých mistrů, Obrazárna Arcibiskupského zámku v Kroměříži, září 2016 – dosud (kurátorka expozice)

 

2015 Car a císař. Setkání v Kroměříži v srpnu 1885, Návštěvnické centrum a historické sály Arcibiskupského zámku v Kroměříži, 23. 5. – 31. 10. 2015 (kurátorka výstavy)

 

2014 Rozumný les. 120 let od založení Arcibiskupské zařizovací kanceláře v Kroměříži, Návštěvnické centrum Arcibiskupského zámku v Kroměříži, 11. 4. – 31. 10. 2014 (koncepce výstavy spolu s Martinem Krčmou a Martinem Pospíšilem)

 

2013 Arcibiskup Theodor Kohn (1893–1904). Neklidný osud talentovaného muže, Arcidiecézní muzeum Olomouc, Galerie, 12. 9. 2013 – 12. 1. 2014 (koncepce výstavy)

 

2012 Arcibiskup Theodor Kohn (1893–1904). Neklidný osud talentovaného muže, Zámecká galerie Arcibiskupského zámku v Kroměříži, 31. 5. – 30. 9. 2012 (kurátorka výstavy)

 

2011  Josef Ignác Sadler (1725–1767), Arcidiecézní muzeum Olomouc, Galerie, 

18. 5. – 28. 8. 2011 (kurátorka výstavy)

 

2010 Josef Ignác Sadler (1725–1767), Zámecká galerie Arcibiskupského zámku v Kroměříži, 6. 5. – 3. 10. 2010 (kurátorka výstavy spolu s Leošem Mlčákem)

 

2007 Světci a jejich atributy. Z pokladnice Arcibiskupství olomouckého, Biskupská mincovna v Kroměříži, 10. 5. – 30. 9. 2007 (kurátorka výstavy spolu s Ondřejem Zatloukalem)


Významné úkoly a granty:
03/2016 – 06/2017 Ministerstvo kultury ČR, projekt NAKI II, název projektu: Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy, č. projektu: DG16P02M013, příjemce: Muzeum umění Olomouc, hlavní řešitel: Mgr. Ondřej Zatloukal (člen týmu)

 

Bibliografie (výběr):

Kateřina Fajtlová – Miroslav Kindl (eds.), Koně v piškotech. Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I., Olomouc 2017 (redakční práce, autorka vybraných medailonů umělců). 

 

Martina Miláčková, Kresba 17.–19. století / Drawing from the 17th to the 19th centuries, in: Uhlem, štětcem, skalpelem… Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel… Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art, Olomouc 2016, s. 26–49.

 

Martina Miláčková – Jiří Truhlář (eds.), Josef Konšel – Bohuslav Polanský. Dopisy k Hovorům s profesorem pěstění lesů, Určice 2015 (spolueditorka publikace, autorka životopisných medailonů).

 

Martina Miláčková, Od Zdíka ke Kohnovi. Správa statků olomouckého (arci)biskupství, in: Zbyněk Čech (ed.), Rozumný les. Sborník příspěvků ze semináře pořádaného k výročí 120 let od založení Arcibiskupské zařizovací kanceláře v Kroměříži, Brandýs nad Labem 2014, s. 4–6. 

 

Martina Miláčková, Theodor Kohn a jeho vzpomínky na studium ve Strážnici, in: Ivo Vratislavský (red.), Okolo Strážnice. Sborník městského muzea ve Strážnici, Strážnice 2013, s. 58–61.

 

Martina Miláčková, Římský triumf olomouckého malíře Josefa Ignáce Sadlera (1725–1767), in: Ladislav Daniel – Filip Hradil (eds.), Město v baroku. Baroko ve městě, Olomouc 2012, s. 192–199. 

 

Martina Miláčková, Medaile jako prostředek vlastní propagace. Papežské medaile Alexandra VII. Chigi (1655–1667) z numismatické sbírky Arcibiskupství olomouckého, in: Zdeněk Kazlepka (ed.), 68. bulletin MG 2012, s. 76–83.

 

Martina Miláčková, Dopis Aloise Musila Theodoru Kohnovi o svém jedinečném objevu, in: Dagmar Šnajdarová (ed.), INGREDERE HOSPES V. Sborník Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Kroměříži, Kroměříž 2012, s. 23–30, obr. příloha na s. 119.

 

Martina Miláčková (ed.), Arcibiskup Theodor Kohn (1893–1904). Neklidný osud talentovaného muže, Olomouc 2012 (editorka publikace, autorka několika statí a katalogových hesel).

 

Martina Miláčková, Mecenát olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna (1892–1904), in: Lenka Křesadlová – Dagmar Šnajdarová (eds.), INGREDERE HOSPES IV. Sborník Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Kroměříži, Kroměříž 2011, s. 65–71, obr. příloha na s. 140–142. 

 

Jiří Kroupa – Martina Miláčková – Leoš Mlčák (eds.), Josef Ignác Sadler 1725–1767, Olomouc 2011 (spolueditorka publikace, autorka několika statí a katalogových hesel).

 

MM [Martina Miláčková], texty k vybraným historickým sálům a sbírkám in: Ondřej Zatloukal (red.), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Průvodce, Kroměříž 2011 (vyšlo též anglicky: Archbishop´s Chateau and Gardens in Kroměříž. Guidebook, Kroměříž 2011).  

 

Martina Klopanová, Historie sbírky kresby a grafiky Arcibiskupství olomouckého pod správou Arcidiecézního muzea Kroměříž. 2. část – Grafická sbírka, Krok. Kulturní revue Olomouckého kraje 8, 2011, č. 1, s. 20–25.

 

Martina Klopanová, Historie sbírky kresby a grafiky Arcibiskupství olomouckého pod správou Arcidiecézního muzea Kroměříž. 1. část – Sbírka kresby, Krok. Kulturní revue Olomouckého kraje 7, 2010, č. 4, s. 33–36.

 

Martina Klopanová, Barokní stopy v kostele sv. Mořice v Kroměříži, in: Petr Pálka (ed.), 750 let kolegiátního kostela sv. Mořice a zakladatelská činnost Bruna ze Schauenburku v Kroměříži (historie, náboženský a duchovní vývoj, architektura, hudba, výtvarné umění, osobnosti 1260–2010), Kroměříž 2010, s. 61–69.

 

Martina Klopanová, Pozdně barokní kostel sv. Filipa a Jakuba v Olomouci – Nových Sadech, in: Duše památek. Duch barokní Olomouce. Sborník příspěvků ze semináře konaného u příležitosti Dnů evropského dědictví, Olomouc, 11.–12. září 2010, Olomouc 2010, s. 43–52.   

 

Martina Klopanová, Kostel Panny Marie Sněžné v proměnách času, in: Památky měřené časem. Dny evropského dědictví 2009, Olomouc 2009, s. 48–60.

 

Martina Klopanová – Milan Togner, Drawings and Graphics, in: Ladislav Daniel – Marek Perůtka – Milan Togner (eds.), Archbishop´s Chateau & Gardens in Kroměříž, Kroměříž 2009, s. 173–188.

 

Martina Klopanová – Milan Togner, Kresba a grafika, in: Ladislav Daniel – Marek Perůtka – Milan Togner (eds.), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Kroměříž 2009, s. 173–188.

 

MK [Martina Klopanová], 23 katalogových hesel spolu s medailony autorů, pět medailonů autorů ke katalogovým heslům in: Ondřej Zatloukal – Pavel Zatloukal (eds.), Luk a lyra. Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž, Olomouc 2008.

 

Martina Klopanová, Příspěvek k moravskému působení olomouckého malíře Josefa Ignáce Sadlera, Zprávy památkové péče 67, č. 5, 2007, s. 400–402.

 

Martina Klopanová – Ondřej Zatloukal (eds.), Světci a jejich atributy. Z pokladnice Arcibiskupství olomouckého, Olomouc 2007 (spolueditorka publikace, autorka vybraných katalogových hesel).