Název loga

 

Jedinečnou příležitost zažít atmosféru dávno zašlých časů nabízí Muzeum v přírodě Rymice. Prohlédnete si původní chaloupky s doškovými střechami, dozvíte se mnoho zajímavostí o životě a práci našich předků. Navštívit můžete kovárnu, sedlářskou dílnu i větrný mlýn. Součástí areálu je renesanční tvrz s hospodářským dvorem, kterou vlastnil slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna.

Během roku se v muzeu v přírodě konají tematické pořady zaměřené na zvykoslovný rok, tradiční řemesla, zemědělství či historické události. V lidových stavbách a jejich okolí realizujeme edukační program Včelařství aneb Rojení v Rymicích, který vznikl speciálně pro školní třídy.

 

Areál památek lidového stavitelství východní Hané v Rymicích se nachází nedaleko města Holešov. Vesnická stavení rekonstruovaná v 70. letech 20. století představují způsob bydlení a hospodaření v této části Moravy v posledních dvou staletích. Sedm objektů lidové architektury stojí na původním místě a dotváří charakter vesnice. Krásu minulosti potkáte v Rymicích téměř na každém kroku.

 

Všechny domy v areálu jsou postaveny tradiční technologií dřevěného srubu opatřeného hliněnou omítkou, nebo z nepálených cihel. Střechy mají krytinu ze slaměných došků. Typickým znakem domů je komora umístěná v polopatře, která vytváří v linii střechy mělkou vlnu. Prohlédnete si interiéry domů vybavené tradičním inventářem kuchyní, světnic a hospodářských místností. K vidění je také dílna vesnického sedláře a stará kovárna s výhní, zařízením na kování krav a kovářským nářadím. Z blízkých Bořenovic byl do Rymic přenesen dřevěný větrný mlýn německého typu, jehož ramena je možno nastavovat podle směru větru otáčením celého objektu na nosné konstrukci.

 

K domu čp. 104 těsně přináleží Medová zahrada, která poskytuje prostor pro odpočinek i vzdělávání. Zahradou projdete do areálu zvaného Hejnice. Tato okrajová část obce vznikala od konce 18. století v místech bývalé panské hájovny a v roce 1995 byla vyhlášena vesnickou památkovou rezervací.

 

Dominantou vesnice je tvrz s hospodářským dvorem, sýpkou, bývalou palírnou, jakožto doklad vrchnostenského hospodaření na Moravě v minulosti. Uvnitř tvrze naleznete expozice věnující se historii (Od kamenné sekerky k železné radlici a Obrázky z dějin Rymic), do dějin venkovského lidu na Hané vás zavede expozice nazvaná Brázdou času. Na severozápad od tvrze se táhne třípodlažní budova někdejšího pivovaru (kolem 1750) a následně sýpky s valbovou střechou. Všechny objekty jsou výsledkem etapovité výstavby od renesance, přes baroko až k jednotícím přestavbám po polovině 19. století.

 

Muzeum v přírodě Rymice je zapojeno do motivačního programu Třetí za polovic, sedmá zdarma.