Nahlédnutí do sbírek

Tomáš Garrigue Masaryk na Velkém náměstí v Kroměříži
Nahlédnutí do fotoarchivu Muzea Kroměřížska
MAX ŠVABINSKÝ: ERYNIE 1894/1895, PASTEL
Dílo M. Švabinského
Z DÍLEN VELKOMORAVSKÝCH KLENOTNÍKŮ
Velkomoravský šperk z Litenčic.
CO ODKRYLY VÝKOPY VE ZTRACENÉ ULICI
I kanály mají svou zajímavou historii.
NÁLEZ BRONZOVÉ ZÁUŠNICE Z KROMĚŘÍŽE
Významný doklad o minulosti města a životě jeho obyvatel v raném středověku.
MECHANICKÝ BETLÉM
Ojedinělý mechanický betlém z Prusinovic.
FOTOGRAFIE Z POZŮSTALOSTI SPISOVATELKY MARIE VON EBNER-ESCHENBACH, ROZENÉ HRABĚNKY DUBSKÉ Z TŘEBOMYSLIC
Pozůstalost Marie von Ebner-Eschenbach, rozené hraběnky Dubské (13. 9. 1830 Zdislavice na Kroměřížsku – 12. 3. 1916 Vídeň), rakouské spisovatelky moravského původu.
BRONZOVÝ SEKEROMLAT Z HRADISKA
Honosná pravěká zbraň a symbol moci.
PĚSTNÍ KLÍN Z KAROLÍNA (nejspíš produkt z „dílny“ neandertálského člověka)
Jeden z nejhezčích nalezených předmětů svého druhu na našem území.
PAMÁTKY NA I. SVĚTOVOU VÁLKU. MAČKY A SNĚŽNICE POUŽÍVANÉ JOSEFEM ZAPLETALEM Z KROMĚŘÍŽE PŘI VOJENSKÉ SLUŽBĚ V TYROLSKU.
Ojedinělé vojenské památky z 1. světové války, tragický osud jejich uživatele.
CECHOVNÍ DŽBÁNY
Zajímavá kolekce cechovních džbánů z Kroměříže.
RENESANČNÍ ŽIDLE "SGABELLO"
Nejkrásnější kus sedacího nábytku v depozitáři Muzea Kroměřížska je právě tato renesanční židle.
ANTIKA VE SBÍRKÁCH MUZEA KROMĚŘÍŽSKA
Velmi vzácná kolekce drobného užitého antického umění.
BAROKNÍ DENDROLOGICKÝ HERBÁŘ
Skutečný skvost z botanické sbírky Muzea Kroměřížska.
NAHLÉDNUTÍ DO SBÍREK
Zajímavé sbírkové předměty
ČASOSTROJ PANA LINDUŠKY
Odhalte s námi záhady časostroje z našich sbírek!