Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Trojúhelníkový návesní prostor lemují bývalé hospodářské usedlosti a vytvářejí historické jádro obce. Stavby vybíhají v souvislé zástavbě do ulic směrem západním a severovýchodním. Na návsi nelze přehlédnout nejen její dominantu kostel sv. Bartoloměje z přelomu 18. a 19. století, patrně vycházející ze starší středověké situace, ale také tři další objekty výrazně se odlišující od současných stavebních projevů. Jsou to stavby typické pro tradiční lidové stavitelství východní Hané.

 

Podsedek čp. 14 "Gajovo" vnitřní dispozicí dokumentuje bydlení druhé poloviny 19. století a je nazvaný podle posledních majitelů. Komunikační jádro domu trojdílné dispozice tvoří průchodní síň, z ní je přístupná dolní komora a světnice. Podle prostornosti světnice se usuzuje, že zde v minulosti mohl stávat tkalcovský stav.

 

Dům čp. 116 v protější stavební dispozici stával již před rokem 1830. Součástí je kovářská dílna, která vznikla kolem roku 1870. Uvnitř jsou vystaveny kovářské nástroje. Ve dvorním traktu se nachází zařízení na okování hovězího dobytka. Dům je postaven z pálených i nepálených cihel, kovářská dílna z lomového kamene. Na střeše z protipožárních důvodů je umístěna nespalná krytina z břidlice.

 

Dům čp. 6 "Klimečkovo", obydlí venkovského řemeslníka a drobného zemědělce z konce 18. století, vás přivítá na okraji návsi. Stáří potvrzuje datace na trámu ve světnici – 1789. Dům sloužil i jako dílna jednoho z majitelů, který zde provozoval sedlářské řemeslo. V dílně se vyráběly koňské i kravské postroje a chomouty. Je to nejmenší dochovaná tradiční stavba v obci.

 

 Fotogalerie