Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Knihovna Muzea Kroměřížska je veřejně přístupná základní knihovna se zaměřením na odbornou literaturu a časopisy z oblasti historie, archeologie, dějin umění, architektury, numizmatiky, národopisu, vlastivědy a přírodovědy. Její fond je profilován obory působnosti pracovníků muzea i potřebami odborné veřejnosti. Zvláštní místo zde zaujímá regionální literatura, periodika a ostatní dokumenty podchycující území bývalého okresu Kroměříž, šířeji střední a východní Moravy.

 

V současné době obsahuje knihovní fond přes 42.000 svazků knihovních jednotek, které jsou zpřístupněny v on-line katalogu knihovnického systému Tritius. Údaje o dokumentech z fondu knihovny Muzea Kroměřížska jsou postupně vkládány do Souborného katalogu ČR https://www.caslin.cz/

 

Knihovna zprostředkovává pro své registrované čtenáře výpůjčky v rámci meziknihovní výpůjční služby a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby.

 

V rámci digitalizace vzácných a ohrožených knihovních fondů jsme zastoupeni svými tituly v Digitální knihovně Kramerius http://kramerius.nkp.cz/ a eBadatelny Zlínského kraje https://ebadatelna.zlkraj.cz/

 

Pro badatele je k dispozici studovna s kapacitou 12 míst, která je vybavená potřebnou slovníkovou a encyklopedickou literaturou s možností prezenčního studia. Součástí studovny je počítač s připojením na internet a kopírovací zařízení.

 

On-line katalog :

https://knihovny.zlkraj.cz/library/muzeum-km/

 

 V záložce Výběr katalogů je možno nahlížet jednotlivě do všech on-line katalogů i do souborného katalogu paměťových institucí zřizovaných Zlínským krajem.

 

 

Výpůjční doba

Pondělí: 8–12  a 13–17 hodin

Úterý: zavřeno

Středa: 8–12 a 13–15 hodin

Čtvrtek: zavřeno

Pátek: 8–12 a 13–16 hodin (pouze pro studenty)

 

Mimo otevírací dobu je možné dohodnout návštěvu na telefonním čísle 573 338 388 nebo na e-mailech holicka@muzeum-km.cz a krcalova@muzeum-km.cz.

 

 

Část fondu se půjčuje pouze prezenčně do studovny, o výjimkách rozhoduje knihovník.

 

 

Zápisné do knihovny

 

dospělí 70 Kč / rok
studenti, senioři, držitelé průkazu ZTP 40 Kč / rok
jednorázový vstup 10 Kč

 

Sankční poplatky

 

předupomínka SMS / e–mail zdarma
1. upomínka 20 Kč
2. upomínka 30 Kč
3. upomínka 50 Kč
doporučený dopis 100 Kč
dopis právního zástupce 200 Kč

 

Reprografické služby

 

běžné knihy a periodika jednostranně černobíle oboustranně černobíle jednostranně barevně oboustranně barevně
A4 2 Kč 3 Kč 12 Kč 20 Kč
A3 3 Kč 5 Kč 15 Kč 25 Kč
starší knihy a periodika jednostranně černobíle oboustranně černobíle    
A4 4 Kč 7 Kč    
A3 7 Kč 12 Kč    

 

Meziknihovní výpůjční služba

 

Poplatek bude účtován do výše vzniklých nákladů nebo dle cen půjčující knihovny.

 

 

Díla nedostupná na trhu (DNNT)

 

Knihovna Muzea Kroměřížska od roku 2024 uzavřela smlouvu s Národní knihovnou o poskytování služby Národní digitální knihovny – Děl nedostupných na trhu (NDK-DNNT).  Tuto službu mohou zdarma využít všichni uživatelé knihovny s platnou registrací.

 

Díla nedostupná na trhu zahrnují v digitalizované podobě plné texty knih, časopisů, novin atd. vydaných na území České republiky do roku 2001 a časopisy vydané do roku 2011. Jedná se o dokumenty chráněné autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora). Kromě toho jsou přístupné i plné texty starších dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné. K dispozici je přibližně 180 000 digitalizovaných svazků.

 

V současné době jsou uživatelům k dispozici 4 digitální knihovny, které nabízí přístup k plným textům digitalizovaných knih a časopisů: 

  • Národní digitální knihovna Národní knihovny ČR
  • Digitální knihovna Moravské zemské knihovny
  • Digitální knihovna Knihovny AV ČR
  • Digitální knihovna Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

 

Snadný přístup k těmto digitálním knihovnám umožňuje rozcestník https://dnnt.cz/

 

Základní podmínky využívání služby NDK-DNNT:

  • Zobrazené texty knih a časopisů lze pouze číst.
  • Nelze zhotovit tištěnou nebo digitální kopii zobrazených textů. 
  • Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za porušení autorského zákona.
  • Pokud bude zjištěno porušování autorských práv, je knihovna zavázaná poskytnout kolektivním správcům autorských práv součinnost při zjišťování totožnosti registrovaného čtenáře. 
  • Knihovna Muzea Kroměřížska uchovává identifikační údaje registrovaného čtenáře po dobu 3 kalendářního roku následujícího po ukončení jeho registrace. 
  • Národní knihovna ČR zpracovává a uchovává osobní údaje registrovaného čtenáře v souvislosti s využitím služby NDK-DNNT po dobu 1 kalendářního roku následujícího po využití služby. Jedná se o identifikační údaje, relace připojení, historie přihlášení a logy.

 

Podrobné informace o službě NDK-DNNT najdete na https://dnnt.cz/

 

V případě zájmu o zapojení do služby NDK-DNNT a pokud souhlasíte s výše uvedenými podmínkami, nás prosím kontaktujte emailem na krcalova@muzeum-km.cz.

 Fotogalerie