Název loga

Knihovna Muzea Kroměřížska je veřejně přístupná základní knihovna se zaměřením na odbornou literaturu a časopisy z oblasti historie, archeologie, dějin umění, architektury, numizmatiky, národopisu, vlastivědy a přírodovědy. Její fond je profilován obory působnosti pracovníků muzea i potřebami odborné veřejnosti. Zvláštní místo zde zaujímá regionální literatura, periodika a ostatní dokumenty podchycující území bývalého okresu Kroměříž, šířeji střední a východní Moravy.

 

V současné době obsahuje knihovní fond přes 42.000 svazků knihovních jednotek, které jsou zpřístupněny v on-line katalogu knihovnického systému Tritius. Údaje o dokumentech z fondu knihovny Muzea Kroměřížska jsou postupně vkládány do Souborného katalogu ČR https://www.caslin.cz/

 

Knihovna zprostředkovává pro své registrované čtenáře výpůjčky v rámci meziknihovní výpůjční služby a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby.

 

V rámci digitalizace vzácných a ohrožených knihovních fondů jsme zastoupeni svými tituly v Digitální knihovně Kramerius http://kramerius.nkp.cz/ a eBadatelny Zlínského kraje https://ebadatelna.zlkraj.cz/

 

Pro badatele je k dispozici studovna s kapacitou 12 míst, která je vybavená potřebnou slovníkovou a encyklopedickou literaturou s možností prezenčního studia. Součástí studovny je počítač s připojením na internet a kopírovací zařízení.

 

On-line katalog :

https://knihovny.zlkraj.cz/library/muzeum-km/

 

 V záložce Výběr katalogů je možno nahlížet jednotlivě do všech on-line katalogů i do souborného katalogu paměťových institucí zřizovaných Zlínským krajem.

 

 

Výpůjční doba

Pondělí: 8–12  a 13–17 hodin

Úterý: zavřeno

Středa: 8–12 a 13–15 hodin

Čtvrtek: zavřeno

Pátek: 8–12 a 13–16 hodin (pouze pro studenty)

 

Mimo otevírací dobu je možné dohodnout návštěvu na telefonním čísle 573 338 388 nebo na e-mailech holicka@muzeum-km.cz a krcalova@muzeum-km.cz.

 

 

Část fondu se půjčuje pouze prezenčně do studovny, o výjimkách rozhoduje knihovník.

 

 

Zápisné do knihovny

 

dospělí 70 Kč / rok
studenti, senioři, držitelé průkazu ZTP 40 Kč / rok
jednorázový vstup 10 Kč

 

Sankční poplatky

 

předupomínka SMS / e–mail zdarma
1. upomínka 20 Kč
2. upomínka 30 Kč
3. upomínka 50 Kč
doporučený dopis 100 Kč
dopis právního zástupce 200 Kč

 

Reprografické služby

 

běžné knihy a periodika jednostranně černobíle oboustranně černobíle jednostranně barevně oboustranně barevně
A4 2 Kč 3 Kč 12 Kč 20 Kč
A3 3 Kč 5 Kč 15 Kč 25 Kč
starší knihy a periodika jednostranně černobíle oboustranně černobíle    
A4 4 Kč 7 Kč    
A3 7 Kč 12 Kč    

 

Meziknihovní výpůjční služba

 

Poplatek bude účtován do výše vzniklých nákladů nebo dle cen půjčující knihovny.

 

 

 

 Fotogalerie