Název loga

Pěluchová Lenka, Mgr.

 

peluchova.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Pěluchová Lenka, Mgr.

archeoložka 

 

Kontakt
Telefon: 734 396 185
E-mail: peluchova@muzeum-km.cz

Vzdělání:

2001–2009

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta

dosažený titul: Mgr.; studijní program: Archeologie – muzeologie

 

Pozice:

archeoložka 

 

Praxe:

2020–dosud Muzeum Kroměřížska, p. o., pozice: archeoložka, kurátorka archeologické podsbírky

 

2019–2020 Květná zahrada Kroměříž, pozice: průvodkyně

 

2013–dosud Turistické informační centrum Kroměříž, pozice: průvodkyně

 

Podsbírky ve správě:

archeologická 

 

Vědecké zaměření:

nedestruktivní průzkum archeologických lokalit zaměřený na mladopaleolitické osídlení Kroměřížska

 

Významné úkoly a granty:

01/2020–01/2022 Archeologické centrum Olomouc, název projektu: Korpus starší doby bronzové, hlavní řešitel: doc. PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D. (člen týmu)

 

3/2020–12/2022 Muzeum Kroměřížska, Archeologický ústav AV ČR, název projektu: Hradisko u Kroměříže – pevnost z doby bronzové, hlavní řešitel: PhDr. Radka Šumberová, Ph.D. (člen týmu)

 

08/2021–08/2022 Muzeum Kroměřížska, Univerzita Palackého Olomouc, název projektu: Germánské žárové pohřebiště z doby římské, hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D. (člen týmu)

 

Bibliografie (výběr):

Lenka Pěluchová, Milovice (okr. Kroměříž), Přehledy výzkumů 49, 2008, s. 238. 

 

Lenka Pěluchová, Mysločovice (okr. Zlín), Přehledy výzkumů 49, 2008, s. 239. 

 

Lenka Pěluchová, Napajedla (okr. Zlín), Přehledy výzkumů 49, 2008, s. 242. 

 

Lenka Pěluchová, Oldřichovice (okr. Zlín), Přehledy výzkumů 49, 2008, s. 243. 

 

Lenka Pěluchová, Otrokovice (k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, okr. Zlín), Přehledy výzkumů 49, 2008, s. 248. 

 

Lenka Pěluchová, Racková (okr. Zlín), Přehledy výzkumů 49, 2008, s. 258.

 

Lenka Pěluchová, Soběsuky (okr. Kroměříž), Přehledy výzkumů 49, 2008, s. 259.

 

Lenka Pěluchová, Zlín (k. ú. Malenovice u Zlína, okr. Zlín), Přehledy výzkumů 48, 2008, s. 334–336.

 

Lenka Pěluchová, Zlín (k. ú. Malenovice u Zlína, okr. Zlín), Přehledy výzkumů 49, 2008, s. 267.

 

Lenka Pěluchová – Zdeněk Schenk, Karolín (okr. Kroměříž), Přehledy výzkumů 49, 2008, s. 228. 

 

Lenka Pěluchová – Zdeněk Schenk, Kroměříž (okr. Kroměříž), Přehledy výzkumů 49, 2008, s. 229.

 

Lenka Pěluchová – Zdeněk Schenk, Vrbka (okr. Kroměříž), Přehledy výzkumů 49, 2008, s. 265.

 

Lenka Pěluchová – Zdeněk Schenk – Martina Sedláčková, Rataje (k. ú. Popovice u Kroměříže, okr. Kroměříž), Přehledy výzkumů 49, 2008, s. 258.

 

Lenka Pěluchová – Zdeněk Schenk – Martina Sedláčková, Věžky (okr. Kroměříž), Přehledy výzkumů 49, 2008, s. 262.

 

Lenka Pěluchová, Hostišová (okr. Zlín), Přehledy výzkumů 48, 2007, s. 313–315.