Název loga

Prapor Čsl. obce legionářské Jednoty Kroměříž

Prapor Československé obce legionářské Jednoty Kroměříž připomíná, že dne 22. května 1921, teda před sto lety, byla v Praze založena Československá obec legionářská. Prapor, který byl do sbírek Muzea Kroměřížska darován v roce 1966, je vystaven ve stálé expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948. Je smybolem skutečnosti, že se v průběhu Velké války řada příslušníků kroměřížského 3. pěšího i 25. zeměbraneckého pluku, přímo z Kroměříže to bylo asi 130 mužů, rozhodla po zajetí nebo zběhnutí vstoupit do československých legií v Rusku, ve Francii či v Itálii. Někteří na bojištích položili své životy, jiní se po válce postupně vraceli do svých domovů. Dne 25. ledna 1920 byla v Kroměříži ustavena odbočka Svazu čsl. legionářů, která se o rok později stala součástí nově založené Československé obce legionářské.

 

Před druhou světovou válkou měla kroměřížská organizace 210 členů. V srpnu 1939 byla z nařízení okupačních úřadů rozpuštěna a její majetek zabaven. Sedmnáct jejích členů prošlo věznicemi nebo koncentračními tábory, jedenáct zemřelo nebo bylo popraveno. Činnost Československé obce legionářské Jednoty Kroměříž byla obnovena v roce 1945.

 

Markéta MercováPřiložené soubory
Fotogalerie