Název loga

Fragment egyptské kartonáže

V Muzeu Kroměřížska jsou uloženy tři fragmenty kartonáže ze starověkého Egypta. Pocházejí z doby Nové říše, kterou historici zařazují do 16. až 11. století př. n. l. Kartonáž je speciální materiál, který se využíval při náročném procesu mumifikování. Egypťané jej vyráběli z vrstev slepených lněných pláten nebo starých papyrů pokrytých sádrou. Tento materiál se pokládal přímo na mumifikované tělo. Vrstvy byly doplněny barevnou výzdobou. Největší zachovaný kus kartonáže v našich sbírkách pochází z oblasti pravé části hrudníku. Je na něm vyobrazen bůh Hor v podobě sokola s rozevřenými křídly, jenž stojí na hieroglyfické značce pro zlato. Fragmenty byly původně součástí sbírky kroměřížského nakladatele, knihtiskaře a amatérského archeologa Jindřicha Slováka.

Vyobrazený  předmět  můžete  vidět  v  nové  stálé  expozici  Poklady  staré  půdy.

 

Pavlína DaňhelováPřiložené soubory
Fotogalerie