Název loga

Václav Vaculovič. Světlo dne (Ranní svit)

Václav Vaculovič

Světlo dne (Ranní svit)

konec 80. let 20. století

monotyp, barevný ruční papír

 

Při příležitosti autorské výstavy svého díla v Muzeu Kroměřížska (22. 10. 2021 – 30. 1. 2022) věnoval Václav Vaculovič do muzejních sbírek pět monotypů, které jsou reprezentativním průřezem jeho tvorbou ve výtvarné technice, jež velmi dobře reprezentuje jeho tvůrčí myšlení, charakteristické zájmem o strukturu malířské a kresebné hmoty. Monotyp je technika, jejíž podstatou je prostý otisk kresleného obrazu. Vzniká jako jedinečný neopakovatelný obraz kresby, jehož výsledná podoba je dána, vedle kvality původní kresby vytvořené k přetištění (matrice), souhrou mnoha faktorů: kvalitou papíru, na který je kresba přenášena, způsobem tisku, hustotou barvy a dalšími technickými finesami. Výsledný artefakt se vyznačuje specifickou jemnou strukturou barevných ploch a jemnými rozostřenými obrysy. Tyto kvality poskytují odpovídající výrazové prostředky, které Vaculovičovi slouží k vyjádření hlavního tématu jeho tvorby, jímž je záznam duchovní existence člověka na pozadí prožitku stvořené přírody.

 

Ivo Binder



Přiložené soubory




Fotogalerie