Název loga

Toto nářadí má nezastupitelnou roli v hospodářském roce a patří k nejstarším zemědělským strojům. Brány sloužily k úpravě půdy vláčením, drobením a zavlačováním osevu. Nahradily vláčení větvemi s trny a dřevěnými smyky. Kultivovaly se jimi i luční plochy. S dřevěnými bránami lidé pracovali již od středověku, v archeologických nálezech se většinou dochovaly jen kovové hřeby. Ve starším provedení známe brány i s dřevěnými kolíky, které byly postupně nahrazeny kovovými. Od druhé poloviny 19. století se začaly uplatňovat železné brány s hřeby, jež později vystřídaly modernější lopatkové radličky. Kovové brány se používají dodnes.

 

Petr Hlavačka

 Přiložené soubory
Fotogalerie