Název loga

Gotický kamnový kachel se našel v roce 1892 při kopání vodovodu a terénních úpravách na bývalém Koňském trhu, dnešním Masarykově náměstí, spolu s množstvím dalších kachlů, nádob a hrnčířskými pecemi. Má poloválcovitý tvar s čelní plochou zdobenou prořezávaným motivem kráčející orlice v kruhovém medailonu.  Ten je podepřen „jeptiškami“, tzn. dvojicí lomených oblouků na způsob gotických katedrálních oken. Kachel byl původně hnědozeleně glazován. Patřil do sbírky starožitností Jindřicha Slováka (1858–1931), tiskaře, nakladatele, sběratele a amatérského archeologa, který za svůj život shromáždil rozsáhlou sbírku čítající na 2.500 ks předmětů archeologické povahy. Ta se stala základním fondem kroměřížského muzea v roce 1933. 

 

 

Lenka Pěluchová

 Přiložené soubory
Fotogalerie