Název loga

Hladká turnajová zbroj pro klání přes ohradu (1570–1580, Německo)

 

Tato zbroj ze sbírek Muzea Kroměřížska bývá vystavena v Rytířském sálu chropyňského zámku. Sloužila coby turnajová při šlechtických slavnostech a zábavách, v tomto případě šlo o tzv. klání přes ohradu. Při něm proti sobě vyjeli protivníci na koních podél šraňků (dřevěného zábradlí) nebo látkové bariéry, což bránilo kolizi koní. Bariéru měli soupeři po levé straně a mířili na sebe dřevcem šikmo přes koňskou hlavu. Cílem bylo srazit protivníka ze sedla nárazem dřevce (turnajového kopí) do štítu, zlomit dřevec o jeho štít nebo soupeře zasáhnout čelně do přilby. Samostatnou součástí zbroje je dřevcová opěrka pro založení turnajového kopí na pravé straně předního kyrysu. Výrazná je přilbice burgundského typu s vysokým hřebenem a čelním otevíráním hledí. Celková hmotnost zbroje je 30,7 kg, její nositel tedy musel být fyzicky zdatný.

 

Petr Pálka

 Přiložené soubory
Fotogalerie