Název loga

Římsový kachel

 

Jedná se o kompletní exemplář římsového rohového kachlového nástavce, pokrytého bílou engobou a vícebarevnou glazurou. Ústředním motivem kachle je esovitý motiv s obloukovými okny a s vlaštovčím ocasem, který vzniká dělením motivu lunet na nároží vrcholových kachlů. Kachel pochází z hradu Cimburku u Koryčan a byl nalezen při povrchových sběrech, které v 70. letech minulého století provedl bývalý pracovník Muzea Kroměřížska Jan Coufalík.

Ten na hradě sesbíral velké množství materiálu, cca 3 000 ks archeologických nálezů jako jsou keramika, kachle, železné a kamenné artefakty, zvířecí kosti, mince, … popsal, zaměřil a zakreslil do přírůstkových knih označených I.–VII.

Kachel můžeme datovat do 2. poloviny 16. století.

 

Pavlína DaňhelováPřiložené soubory
Fotogalerie