Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Jednoduchá, kompletně dochovaná zbraň o celkové délce 1.009 mm a hmotnosti 1.102 g je opatřená plochou obousečnou čepelí s ocelovým pláštěm. Po celé délce čepele probíhá hluboký žlábek. Záštita meče je kruhového profilu a hlavice má tvar para ořechu. Při rentgenovém snímkování prováděném v laboratořích Archeologického ústavu v Brně se po obou stranách čepele podařilo objevilo zdobení ve formě latinských písmen – O, SI a O na jedné straně a SI, O a SI na straně druhé. Jednotlivá písmena byla vyplněna cínem a lze je interpretovat jako Salvator Jesus Omnipotens Salvator Jesus / Omnipotens Salvator Jesus Omnipotens. Jedná se o invokační frázi, jež měla svému majiteli zajistit ochranu a pomoc Ježíše Krista v boji.

Meč byl objeven na katastru obce Hoštice u Litenčic při systematické detektorové prospekci historických komunikací západního Kroměřížska Ústavem archeologické památkové péče Brno, detašovaného pracoviště Kroměříž. Pochází z průběhu 12. století a primárně představuje hmotný doklad válečnictví, může mít ovšem také společenský a symbolický význam. Jako chladná zbraň je meč obecně používán již od doby bronzové (2. tisíciletí př. n. l.). Na přelomu středověku a novověku je postupně nahrazen palnými zbraněmi a jeho funkce zůstává spíše symbolická a ceremoniální.

 

Lenka Pěluchová

 Přiložené soubory
Fotogalerie