Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

V letošním roce si připomínáme 70 let od vyhlášení významné ornitologické a botanické lokality Chropyňský rybník státní přírodní rezervací. S novým zákonem o ochraně přírody se v roce 1992 stala národní přírodní památkou. Důvodem pro vyhlášení byla ochrana hnízdní kolonie racka chechtavého (Larus riibundus) a zachování ohrožené populace třetihorního reliktu kotvice plovoucí (Trapa natans). 

Racek chechtavý je tažný, potulný i stálý druh. Zimoviště moravských ptáků je hlavně v Itálii a ve východním Středomoří. Přílet na naše území je v únoru až březnu, odlet je v průběhu července. Hnízdo si buduje na zemi nebo plovoucí na vodě s využitím rostlinného materiálu. Snáší nejčastěji tři vajíčka od dubna do začátku července. 

V současné době je druh hodnocen jako silně ubývající. V Červeném seznamu je zařazen do kategorie VU–zranitelný druh. Nejsou známé konkrétní příčiny, které vedou ke snižování početnosti tohoto druhu. K dalším druhům hnízdícím na lokalitě patří potápka roháč, potápka černokrká, lyska černá, strnad rákosní, labuť velká, čáp bílý. V posledních letech se objevují i nové druhy, např. invazivní druh husice nilská (Alopochen aegyptiacus), která tady vyvádí i mladé.

 

 

Martina Václaviková

 Přiložené soubory
Fotogalerie