Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Válečný deník Jindřicha Spáčila 1916–1918

Válečný deník Jindřicha Spáčila 1916–1918

 

Jindřich Spáčil (1899–1978) prožil Velkou válku v uniformě vojáka rakousko-uherské armády. Na konci roku 1916 byl odveden k rakouské domobraně a jako pěšák Zeměbraneckého pěšího pluku č. 25 prošel boji u Dobromilu v Haliči, v průsmyku Mendel na řece Adige v Itálii, na frontě u Zamošče v Polsku či u Verdunu ve Francii. Během neustálých přesunů si vedl záznamy, které nemají běžnou formu klasického deníku, ale jde o drobné literární útvary, v nichž budoucí spisovatel zpracovával své poznatky o životě v zemích, kterými procházel, osobní pocity i konfrontaci 

s dějinnými událostmi, které neodvratně vedly k zániku monarchie.

 

Markéta MercováPřiložené soubory
Fotogalerie