Název loga

30.1.2023

Výtvarný tábor v Muzeu Kroměřížska

30.1.2023

Prázdninový týden s Muzeem Kroměřížska 2023

29.4.2022

Nabídka táborů pro rok 2022.

18.6.2021

Edukační oddělení Muzea Kroměřížska připravuje kařdoročně pro děti ve věku 7 až 12 let příměstský tábor.