Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Připravované akce

30. 4. 2024

Někdo to rád sušené – akce pro seniory

11. 5. 2024

Den otevřených mlýnů ve větrném mlýně Velké Těšany

16. 5. 2024

Komentovaná prohlídka výstavy Barevné světy Tomáše Vosolsobě

24. 5. 2024

Tradiční muzejní noc v Kroměříži.