Název loga

Unikátní pohřebiště germánských bojovníků v Roštění

11. října 2022, 17 hodin, přednáškový sál

 

Přednáška Mgr. Tomáše Zemana, Ph.D. z Moravského zemského muzea představí obecně pohřbívání Germánů v době římské a zaměří se na pohřebiště z období markomanských válek v Roštění u Holešova.

 

Vstupné: 50Kč