Název loga

Přednáška ke stému výročí úmrtí Antonína Cyrila Stojana

úterý 10. 10. 2023, 16.30 hodin, konferenční sál

 

V tomto roce si připomínáme sté výročí úmrtí moravského metropolity, desátého arcibiskupa olomouckého (1921–1923), ThDr. Antonína Cyrila Stojana. 

Tato významná osobnost nesmazatelně vstoupila do srdcí věřících, celý svůj život zasvětil Bohu a službě bližnímu.

 

K této příležitosti se uskuteční v konferenčním sále Muzea Kroměřížska přednáška doc. PhDr. Jitky Jonové, Th.D., která pro všechny zájemce poutavým způsobem přiblíží jeho život a dílo.

 

Vstupné: 50 Kč