Název loga

pátek 3. 6. 2022 15–21 hodin

 

Program:

  • koncert tanečního orchestru Saxiband (od 15 hodin)
  • komentovaná prohlídka expozice Historie ukrytá pod dlažbou města (16 hodin)
  • tvořivé dílny v Památníku Maxe Švabinského (16–18 hodin)
  • přednáška Markéty Mercové a Evžena Petříka Kroměřížská stopa v osudech padákových výsadků Benjamin, Anthropoid a S1/R v expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948 (17 hodin)
  • komentovaná prohlídka Památníku Maxe Švabinského (18 hodin)
  • tajuplná prohlídka expozice Poklady staré půdy za svitu baterek (18–21 hodin)
  • beseda s autorem obrazů Josefem Ruszelákem v expozici O cestě za inspirací (19 hodin)

 Fotogalerie