Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

KLENOTY ze SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí

5. 5.–18. 6. 2023, Galerie v podloubí

 

K vidění budou práce studentů a pedagogů všech oborů – design skla, užitá malba, průmyslový design, uměleckořemeslné zpracování skla, sklář – výrobce a zušlechťovatel skla. Vystaveny budou i starší práce absolventů školy, kteří obdrželi za svá díla řadu významných ocenění. Škola je fakultní školou Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a školou přidruženou do sítě škol UNESCO.

Spolupráce muzea se SUPŠ sklářskou vznikla díky skláři Ondřeji Strnadelovi, který vytvořil repliky historického skla pro stálou expozici Historie ukrytá pod dlažbou města.  

 Fotogalerie