Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Hesham Malik. Nejisté vibrace

15. 9.–19. 11. 2023, Galerie v podloubí

 

SLOVO AUTORA

Věřím v to, že si lidé odnesou myšlenku sdílené lidskosti. Uvědomění si, že jsme si více podobní, než nejsme. A že tyto vazby a vzájemný respekt a pochopení jeden druhého jsou nejdůležitějšími prvky, které můžeme využít k vytvoření mírumilovnějšího a empatičtějšího světa, nyní i v budoucnosti.

 

 

Hesham Malik je mezinárodně uznávaný umělec, jehož ocenila i královská rodina v Dubaji za významný přínos světovému trhu s uměním. Studoval na univerzitě v kanadském Waterloo a specializoval se na umění a design na Parsons School of Design a v Muzeu moderního umění v New Yorku. Hesham má za sebou více než 100 samostatných výstav.

 

V roce 2015 byl umělec vybrán newyorským časopisem Art Tour International jako jeden z mistrů současného umění. Je uznáván za svou významnou iniciativu podporující vzdělávání dětí a povzbuzování jejich smyslu pro umění.

 

Otevřenost vůči odlišným kulturám doplňují přímé zkušenosti z cest, kdy autor pobýval na řadě míst mezi různými lidmi (např. v Torontu, New Yorku, Nairobi, Káhiře, Paříži, Bombaji). To mu umožnilo míchat odlišné umělecké formy a vytvářet nové styly a ojedinělá umělecká díla.

 

Malikův výtvarný projev je svěží, s propracovaným vztahem k formě, designu a barevnosti. Téma Heshamovy tvorby se vrací k jednoduchosti a obyčejnému životu lidí – jeho analýza a vyjádření této „každodennosti“ je však jedinečné.

 

Umělec jednou částí své výstavy odkazuje na 150. výročí narození Maxe Švabinského, předního českého malíře a grafika, kroměřížského rodáka. Vzpomínku na Švabinského otvírá Malik jeho portrétem ve svém vlastním stylu. Oba autory spojuje neutuchající láska k přírodě a řemeslná zručnost s precizností v detailu.

 

Významnou a velmi zajímavou část výstavy tvoří úsek určený školám nazvaný Já jsem, do něhož se zapojili i studenti místního arcibiskupského gymnázia, jejichž práce si mohou návštěvníci také prohlédnout.

 Fotogalerie