Název loga

Umění je stav duše XIII

1. 12. 2023–11. 2. 2024, Galerie v podloubí

 

Arteterapie v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži, vedená Emílií Rudolfovou, má především za cíl ošetřit pacienta. V nabídce terapie jsou individuální pohovory, psaní deníku, plnění úkolů zaměřené na jeho potřeby. Prostředí ateliéru využívá pacient pro nakreslení, namalování trápení, které si v sobě přinesl. Vše, co pacient vytvoří, může dál prohloubit jeho osobnost v sebepoznání. Žádoucí je změna v myšlení a chování a v tom je arteterapie přínosná. Některá výtvarná díla budete mít příležitost uvidět na výstavě Umění je stav duše XIII.          

 

Vernisáž: 30. 11. 2023, 16.30 hodinFotogalerie