Název loga

Dobrovolní archeologové na východním Kroměřížsku

Od 1. 6. do 30. 9. 2023 bude v rámci prohlídkového okruhu II. v tvrzi Rymice přístupná výstava Dobrovolní archeologové na východním Kroměřížsku sdružující se v České archeologické společnosti.

 

Muzeum Kroměřížska ve spolupráci s Českou archeologickou společností pro Moravu a Slezsko (dále jen ČAS) uspořádalo panelovou výstavu Dobrovolní archeologové na východním Kroměřížsku, sdružující se v České archeologické společnosti. Část desek vychází z panelové výstavy Vědecké knihovny v Olomouci, kde proběhla výstava k příležitosti 40. výročí vzniku pobočky ČAS pro Moravu a Slezsko. Na výstavě v Rymicích bude k vidění bohatá publikační činnost členů ČAS. Výstava je zaměřená na region východního Kroměřížska. Výstava bude doplněna o vitrínu s archeologickými nálezy regionálních badatelů. Tabule k regionálním dobrovolným archeologům zpracovali: Mgr. Pavlína Daňhelová, Mgr. Lenka Pěluchová a Dalibor Kolbinger. Sponzory výstavy se stalo ústředí ČAS v Praze a Zlínský kraj. Fotogalerie