Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Někdo to rád sušené

12. 4.–22. 9. 2024, Malá galerie

 

Plody ovocných stromů tvoří od pravěkých dob nedílnou součást lidského jídelníčku. Jejich sezonní využití, odvislé od krátké doby čerstvosti, resp. konzumní zralosti, bývalo však až do rozvoje konzervárenského průmyslu hlavním limitujícím faktorem využití. Jako nejefektivnější varianta dlouhodobého skladování ovoce se proto až do 20. století užívalo jeho sušení. Výstava představí unikátní historické exponáty, zajímavé informace, které budou doplněny hravými interaktivitami, například modelem zmenšené tradiční sušárny ovoce. Je výsledkem dlouhodobého výzkumu historických sušáren ovoce autorů z Muzea regionu Valašsko. 

 

Doprovodný program:

 

Někdo to rád sušené – akce pro seniory

úterý 30. 4. 2024, 9.30–11 h

 

Někdo to rád sušené – program pro rodiny s dětmi

středa 21. 8. 2024, 10–11.30 a 14–15.30 hFotogalerie